Sluit de jacht tijdens vorst­pe­riodes!


Partij voor de Dieren vraagt provincie sluiting van de jacht te evalueren

12 februari 2021

De Partij voor de Dierenfractie verzoekt het schieten en verontrusten van dieren stop te zetten tijdens dit winterse weer. Sinds zondag 7 februari is er sprake van strenge vorst en hevige sneeuwval in Nederland. Daarnaast zorgt de koude oostenwind ervoor dat gevoelstemperaturen rond de -15° kunnen liggen. De extreme kou heeft een effect op de dieren in het wild: zo troffen boswachters onderkoelde reeën aan, hebben vogels moeite met het vinden van genoeg voedsel en draaide de dierenambulance overuren om dieren in moeilijkheden te helpen. Aangezien dieren in het wild het op dit moment zwaar te verduren hebben, vraagt de fractie een sluiting van de jacht zolang het zo koud blijft. Volgens artikel 3.22 lid vier van de Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om de jacht te sluiten of om vrijstellingen en ontheffingen op te schorten.

Dieren die niet bejaagd mogen worden hebben het ook zwaar in deze tijd doordat ze indirect hinder ondervinden van het jagen. Dit kost hen extra energie die in dit winterweer niet te missen valt, en hard nodig is om warm te blijven en genoeg eten te vinden. De fractie heeft daarom aan de provincie gevraagd waarom vrijstellingen en ontheffingen nog niet zijn opgeschort, en waarom de jacht nog niet is gesloten. Dieren kwamen twee dagen na de vorst namelijk al in de problemen. Daarnaast ziet de Partij voor de Dieren graag dat deze vorstperiode gebruikt wordt om te evalueren of de jacht eerder gesloten moet worden. Aangezien er tegenwoordig minder vaak sprake is van strenge vorstperiodes ontleent de huidige vorstperiode zich hiervoor.

De vragen die de fractie heeft gesteld over het evalueren van de sluiting van de jacht kunt u hier vinden.

Gerelateerd nieuws

Bescherm dieren en natuur tegen natuurbegraven!

De Partij voor de Dierenfractie is tegen het plan van de provincie om 'zwijnenwerende' hekken en rasters rondom natuurbegraaf...

Lees verder

Economie van de Toekomst

Hoe willen we de Gelderse economie vormgeven na de covid-19 crisis? Op 3 februari presenteerden verschillende economen, weten...

Lees verder