Schrif­te­lijke vragen sluiting van de jacht door winterse omstan­dig­heden


Indiendatum: 12 feb. 2021

Al bijna een week, sinds zondag 7-2, is er sprake van (strenge) vorst, en sneeuw- en ijsbedekking. De harde wind maakt dat de gevoelstemperatuur beneden -15° komt. Al na een dag was er sprake van topdrukte bij de dierenasiels en van bevroren pootjes. De boswachters troffen al direct onderkoelde reeën aan, en vogels kunnen geen voedsel vinden.

Volgens artikel 3.22 lid vier van de Wet natuurbescherming kunnen Gedeputeerde Staten de jacht sluiten zolang bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Ook kunnen Gedeputeerde Staten vrijstellingen en ontheffingen opschorten. Ook dieren die niet bejaagd mogen worden hebben het moeilijk in deze omstandigheden, en worden door de jacht verstoord en opgejaagd. Dit kost extra energie, die de dieren juist nu niet kunnen missen. Onze fractie verzoekt het schieten en verontrusten van dieren te stoppen.

Vragen:

  1. Waarom is het gebruik van vrijstellingen en ontheffingen nog niet opgeschort?

  2. In het verleden had Gelderland beleidsregels voor het sluiten van de jacht in winterse omstandigheden. Waar staan op dit moment de regels in Gelderland voor het sluiten van de jacht, en waar staan de regels voor het opschorten van vrijstellingen en/of ontheffingen?

  3. Drenthe heeft zich aangesloten bij een interprovinciaal verband afgesloten stroomschema. Is dat soms ook het schema dat Gelderland nu gebruikt?

  4. Hoe zijn de regels tot stand gekomen, op welk onderzoek zijn ze gebaseerd? Is er wel eens onderzocht hoe snel dieren in de problemen komen bij strenge vorst en harde wind, gecombineerd met jacht?

  5. Waarom wordt de gevoelstemperatuur (objectief) niet ook gebruikt in het stroomschema om de jacht te sluiten?

  6. Er is niet zo vaak (meer) sprake van strenge vorst. Wordt deze vorstperiode ook gebruikt om de regeling te evalueren, om te bezien of de jacht eerder gesloten moet worden?

  7. Kunnen opvangen die dieren helpen die nu in de problemen komen (waaronder ook rode-lijstsoorten) een bijdrage van de provincie krijgen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren