Schrif­te­lijke vragen sluiting van de jacht door winterse omstan­dig­heden


Indiendatum: 12 feb. 2021

Al bijna een week, sinds zondag 7-2, is er sprake van (strenge) vorst, en sneeuw- en ijsbedekking. De harde wind maakt dat de gevoelstemperatuur beneden -15° komt. Al na een dag was er sprake van topdrukte bij de dierenasiels en van bevroren pootjes. De boswachters troffen al direct onderkoelde reeën aan, en vogels kunnen geen voedsel vinden.

Volgens artikel 3.22 lid vier van de Wet natuurbescherming kunnen Gedeputeerde Staten de jacht sluiten zolang bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Ook kunnen Gedeputeerde Staten vrijstellingen en ontheffingen opschorten. Ook dieren die niet bejaagd mogen worden hebben het moeilijk in deze omstandigheden, en worden door de jacht verstoord en opgejaagd. Dit kost extra energie, die de dieren juist nu niet kunnen missen. Onze fractie verzoekt het schieten en verontrusten van dieren te stoppen.

Vragen:

  1. Waarom is het gebruik van vrijstellingen en ontheffingen nog niet opgeschort?

  2. In het verleden had Gelderland beleidsregels voor het sluiten van de jacht in winterse omstandigheden. Waar staan op dit moment de regels in Gelderland voor het sluiten van de jacht, en waar staan de regels voor het opschorten van vrijstellingen en/of ontheffingen?

  3. Drenthe heeft zich aangesloten bij een interprovinciaal verband afgesloten stroomschema. Is dat soms ook het schema dat Gelderland nu gebruikt?

  4. Hoe zijn de regels tot stand gekomen, op welk onderzoek zijn ze gebaseerd? Is er wel eens onderzocht hoe snel dieren in de problemen komen bij strenge vorst en harde wind, gecombineerd met jacht?

  5. Waarom wordt de gevoelstemperatuur (objectief) niet ook gebruikt in het stroomschema om de jacht te sluiten?

  6. Er is niet zo vaak (meer) sprake van strenge vorst. Wordt deze vorstperiode ook gebruikt om de regeling te evalueren, om te bezien of de jacht eerder gesloten moet worden?

  7. Kunnen opvangen die dieren helpen die nu in de problemen komen (waaronder ook rode-lijstsoorten) een bijdrage van de provincie krijgen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Vraag 1:
Waarom is het gebruik van vrijstellingen en ontheffingen nog niet opgeschort?

Antwoord:
De weersomstandigheden waren op het moment van uw vraagstelling winters maar niet zodanig dat wij het opschorten van vrijstellingen en ontheffingen noodzakelijk vonden.

Vraag 2:
In het verleden had Gelderland beleidsregels voor het sluiten van de jacht in winterse Omstandigheden (7). Waar staan op dit moment de regels in Gelderland voor het sluiten van de jacht, en waar staan de regels voor het opschorten van vrijstellingen en/of ontheffingen?

Antwoord:
Hierover zijn geen regels opgenomen in de Omgevingsverordening of in andere specifieke beleidsregels. Ons beleid ten aanzien van de wintersluiting van de jacht staat in het Uitvoeringskader fauna Gelderland (PS2019-90). Ten aanzien van schadebestrijding en populatiebeheer handelen wij overeenkomstig. Als bijzondere weersomstandigheden dat vergen kunnen wij de jacht voor een bepaalde tijd sluiten. Bijvoorbeeld extreme en aanhoudende winterse omstandigheden kunnen daartoe aanleiding geven. Enerzijds vraagt dit om een snel handelen als deze situatie zich aandient, anderzijds om een goede kennis van de uitvoeringspraktijk. Mede gezien de kennis die de Faunabeheereenheid Gelderland heeft van deze uitvoeringspraktijk stellen wij op voorhand geen exacte criteria, maar laten wij ons hierover per geval door haar adviseren.

Vraag 3:
Drenthe heeft zich aangesloten bij een interprovinciaal verband afgesloten stroomschema. (8) Is dat soms ook het schema dat Gelderland nu gebruikt?

Antwoord:
Het betreffende stroomschema is bij ons bekend en kan ondersteunend zijn bij onze afweging.

Vraag 4:
Hoe zijn de regels tot stand gekomen, op welk onderzoek zijn ze gebaseerd ? Is er wel eens onderzocht hoe snel dieren in de problemen komen bij strenge vorst en harde wind, gecombineerd met jacht?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5:
Waarom wordt de gevoelstemperatuur (objectief) niet ook gebruikt in het stroomschema om de jacht te sluiten?

Antwoord:
Wij zien het stroomschema als een hulpmiddel en realiseren ons dat er nog meer factoren een rol kunnen spelen maar zien geen aanleiding dit stroomschema nu verder te detailleren.

Vraag 6:
Er is niet zo vaak (meer) sprake van strenge vorst. Wordt deze vorstperiode ook gebruikt om de regeling te evalueren, om te bezien of de jacht eerder gesloten moet worden

Antwoord:
Nee, zoals u al aangeeft is er niet meer zo vaak sprake van lang aanhoudende strenge vorst, wij zien mede daarom nu geen aanleiding om extra regels op te stellen.

Vraag 7:
Kunnen opvangen die dieren helpen die nu in de problemen komen (waaronder ook rode- lijstsoorten) een bijdrage van de provincie krijgen?

Antwoord:
Nee, wij dragen niet bij aan de opvang van wilde dieren en maken voor deze situatie geen uitzondering.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over omgevingsverordening 4-2-21

Lees verder

Schriftelijke vragen recreatiezonering Veluwe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer