Schrif­te­lijke vragen over omge­vings­ver­or­dening, natuur­be­graven en "eeuwig­du­rende" grafrust


Indiendatum: 1 feb. 2021

In het voorstel voor de aanpassing van de omgevingsverordening wordt het woord “eeuwigdurend” toegevoegd in de volgende voorwaarde voor natuurbegraven:

f. de grafrust wordt eeuwigdurend gerespecteerd;

In de reactienota staat erover:

‘Het is juist dat, in tegenstelling tot de huidige regels, de grafrust "eeuwigdurend" moet worden gerespecteerd. Hier is voor gekozen omdat we willen voorkomen dat een natuurbegraafplaats zich ontwikkelt tot een reguliere begraafplaats.’

Een deskundig jurist schrijft over eeuwigdurende grafrust echter dat dat geen correcte omschrijving is, maar dat moet worden gesproken over een graf voor onbepaalde tijd:

Het is juridisch en ook feitelijk onmogelijk om te garanderen dat graven echt eeuwigdurend blijven bestaan.

en

Terzijde: naar Nederlands recht is het niet mogelijk om op een graf een eeuwigdurend grafrecht te vestigen. Alleen voor onbepaalde tijd. Niet iedere begraafplaats geeft daar correcte informatie over. Soms spreekt men van 'eeuwige grafrust' of gebruikt men een andere verhullende term, waarbij er geen wettelijke waarborgen zijn voor de eeuwige instandhouding van een graf.

en

Overigens adviseer ik niemand om de term 'eeuwig durend' graf te gebruiken. Geen enkel graf zal echt eeuwigdurend zijn. Misschien wel een paar eeuwen, maar de ervaring in Nederland leert dat dat het hoogst bereikbare is. U, als gemeente, kunt hooguit spreken van een graf voor onbepaalde tijd. Iedereen kan zijn best doen om een graf heel lang te laten bestaan, maar men moet niet iets beloven wat men niet kan waarmaken, is mijn mening.

en

Ik vind het heel opmerkelijk dat - eveneens anno 2016 - de meeste natuurbegraafplaatsen die sinds 2010 als paddestoelen de grond uit schieten, bijna allemaal 'eeuwige graven' uitgeven. Niet als variëteit, maar als standaard. Een in mijn ogen onbegrijpelijke naïviteit. Ik voorspel dat velen daar eind deze eeuw veel spijt van hebben.

Behalve dat in de verordening geen verhullende en/of misleidende woorden zouden moeten staan, is het eisen van “eeuwigdurende” grafrust misschien ook niet nodig om het doel te bereiken. Misschien is het zelfs ongewenst. In het voorstel worden rasters rond natuurbegraafplaatsen toestaan. Eeuwigdurende grafrust zou betekenen dat de rasters er tot in de eeuwigheid zouden moeten staan, en dat de natuur voor altijd ontoegankelijk wordt voor bijvoorbeeld dassen en wilde zwijnen.

Waarschijnlijk willen natuurliefhebbers juist liever niet dat een natuurbegraafplaats tot in de eeuwigheid door een raster omgeven wordt.

Het is ook niet ondenkbaar dat sommigen niet zozeer om de natuur op een natuurbegraafplaats begraven willen worden, maar met name om een zo “eeuwigdurend” mogelijk graf te hebben. Het is de vraag of dat dan niet praktischer op een gewone, omheinde begraafplaats zou kunnen.

Over het voorstel om rasters rond natuurbegraafplaatsen toe te staan stelden we al eerder vragen (PS2021-49 en PS2021-69).

Vragen:

  1. Is het mogelijk op een andere manier te voorkomen dat een natuurbegraafplaats zich ontwikkelt tot een gewone begraafplaats, en voor wie dat zouden willen de mogelijkheid open te houden om in een verre toekomst graven te ruimen, de begraafplaats te sluiten, en eventuele rasters te verwijderen?

  2. Is het niet voldoende om bijvoorbeeld te verlangen dat er niet meer dan 500 begravingen per ha mogen plaatsvinden, of maximaal 24 per ha per jaar?

  3. Wat gebeurt er als de natuurbegraafplaats failliet gaat, en het eventuele raster, dat in het voorstel toegestaan wordt, niet meer kan onderhouden?

  4. Kunt u, eventueel in overleg met bovengenoemde deskundige, een alternatieve formulering opstellen voor artikel 2.46 lid 1 onder f, zonder verhullende of misleidende woorden, om het voorstel te kunnen amenderen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren