Schrif­te­lijke vragen over omge­vings­ver­or­dening, wijzi­gingen door GS


Indiendatum: 1 feb. 2021

In het voorstel om de omgevingsverordening te wijzigen is op blz. 4 een lijst opgenomen met de wijzigingen die gedaan zijn. In die lijst staan ook wijzigingen die door Gedeputeerde Staten zijn gedaan:

 • het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 2 juni 2015)
 • Rectificatie Natuurbegraven Omgevingsverordening (december 2016) GS dd. 4 april 2017
 • het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 12 december 2017)
 • het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 9 oktober 2018)

Op overheid.nl is in de verordening te zien dat drie besluiten van GS nog niet in het voorstel genoemd zijn:

 • Een besluit van 23-4-2019 met 9 aanpassingen. Niet in het besluit, maar wel in de samenvatting op de website van de provincie, staat “Het college is bevoegd om de begrenzing aan te passen als sprake is van een verbeterde situatie, bij natuurcompensatie of als het gaat om het herstellen van een fout.
 • Een besluit van 17-12-2019 met 10 aanpassingen. In het besluit wordt voor de grondslag verwezen naar “het besluit van Provinciale Staten van 24 september 2014, nr. PS2014-51, waarbij Provinciale Staten de bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten hebben gedelegeerd om kennelijke onjuistheden of wijzigingen van geringe aard in de tekst en de kaarten die bij de Omgevingsverordening horen en de digitale verbeelding daarvan te corrigeren en aan te brengen.

 • Een besluit van 7-4-2020 met 1 aanpassing. Niet in het besluit, en ook niet in de samenvatting op de website van de provincie, staat waarom GS bevoegd is deze aanpassing te doen. In het besluit staat dat het eerder ter inzage heeft gelegen, en dat geen zienswijzen zijn ingediend.

In de eerste twee besluiten zijn praktische afbeeldingen van vóor en ná de wijziging opgenomen, in het laatste alleen van de situatie ná de wijziging. Het gaat vaak om natuur.

Met PS2041-51 hebben Provinciale Staten besloten:

Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te verlenen om kennelijke onjuistheden te corrigeren of wijzigingen van geringe aard aan te brengen in de tekst en de kaarten die bij de Omgevingsvisie horen en de digitale verbeelding daarvan.

Omdat het voorstel voor de wijziging van de omgevingsverordening in de kaarten het verschil ten opzichte van NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1 (19-12-2018) laat zien, nemen Provinciale Staten straks ook een besluit over de bovenstaande 19 aanpassingen uit 2019 en de aanpassing uit 2020.

Vragen:

 1. Als Gedeputeerde Staten via PS2014-51 bevoegd zijn kennelijke onjuistheden te corrigeren of wijzigingen van geringe aard te doen, moeten Provinciale Staten dan wel nogmaals een besluit nemen over deze 20 wijzigingen?

 2. Kunt u van alle 20 wijzigingen aangeven of het een kennelijke onjuistheid was, of een wijziging van geringe aard, en waarom dat zo was?

 3. Tot waar is er sprake van een wijziging van geringe aard?

 4. Wanneer kon een zienswijze over de wijzigingen uit 2019 ingediend worden, bij de besluiten van 23-4-2019 en 17-12-2019, of bij het GS-besluit van 22-9-2020 over de actualisatie ?

 5. Wat als er naar aanleiding van de kaartwijziging voor het beschermingsgebied grondwater een zienswijze was ingediend op het besluit van 22-9-2020 (terwijl er ook al eerder een mogelijkheid voor zienswijzen was geweest), had dat dan nog behandeld kunnen worden?

 6. Wat zijn de consequenties als Provinciale Staten deze 20 wijzigingen niet goedkeuren? Maakt het daarbij uit als er ondertussen ontwikkelingen zijn geweest?

 7. De kaarten op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en https://gldanders.planoview.nl/planoview/ zijn kennelijk meer dan een jaar fout geweest. Waarom zijn de wijzigingen die GS hebben gedaan er niet direct in verwerkt?

 8. De wijzigingen uit 2019 hebben meer dan een jaar liggen wachten voor ze nu door PS behandeld worden. De actualisatie die nu voorligt bevat al heel veel kleine wijzigingen. Waarom zijn de wijzigingen waarover GS besloot niet eerder even aan PS aangeboden, zodat de actualisatie wat overzichtelijker zou worden, voor statenleden die straks een besluit moeten nemen, maar ook voor de vele inwoners van Gelderland die het voorstel bekeken hebben en vele zienswijzen hebben ingediend?

 9. De GS-besluiten bevatten overzichtelijke en praktische kaartjes van alle wijzigingen. Waarom verwijzen GS in het voorstel dat nu voorligt niet ook naar de GS-besluiten, met de kaartjes?

 10. Worden Provinciale Staten altijd op de hoogte gesteld van tussentijdse wijzigingen in hun verordening?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 feb. 2021
Antwoorddatum: 10 mrt. 2021

Vraag 1:
Als Gedeputeerde Staten via PS2014-51 bevoegd zijn kennelijke onjuistheden te corrigeren of wijzigingen van geringe aard te doen, moeten Provinciale Staten dan wel nogmaals een besluit nemen over deze 20 wijzigingen?

Antwoord:
Nee, de besluiten zijn al door ons genomen, bekend gemaakt en in werking getreden. Provinciale Staten hoeven hierover niet nogmaals een besluit te nemen. Wel dienen de besluiten nog verwerkt te worden op de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening. In de drie genoemde besluiten van ons is onder het derde beslispunt opgenomen dat de vastgestelde wijzigingen op de kaart worden verwerkt bij de consolidatie van de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsverordening.

Vraag 2:
Kunt u van alle 20 wijzigingen aangeven of het een kennelijke onjuistheid was, of een wijziging van geringe aard, en waarom dat zo was?

Antwoord:
Wij hebben op grond van verschillende grondslagen de bevoegdheid de kaart behorende bij de Omgevingsverordening te wijzigen.

Allereerst hebben Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons de bevoegdheid gegeven om kennelijke onjuistheden of wijzigingen van geringe aard in de tekst en de kaarten die bij de Omgevingsverordening horen en de digitale verbeelding daarvan te corrigeren en aan te brengen (PS2014-51). Daarnaast hebben Provinciale Staten via de Omgevingsverordening aan ons de bevoegdheid gegeven om onder voorwaarden begrenzing van gebieden te wijzigen. Voor wijziging van de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone is dit geregeld in artikel 2.42, voor wijziging van een grens van een beschermingsgebied grondwater is dit geregeld in artikel 3.4. Hieronder geven wij per wijziging aan van welke bevoegdheid gebruik is gemaakt en als gebruik is gemaakt van de bevoegdheid kennelijke onjuistheden of wijzigingen van geringe aard aan te brengen geven wij hierbij ook aan of het een kennelijke onjuistheid was of een wijziging van geringe aard en waarom dat zo was:

Besluit van 23 april 2019 met de volgende 9 wijzigingen:
1. Landgoed de Valkenberg, gemeente Rheden. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
2. Scheepswerf Ravenstein, gemeente Druten. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
3. Inpassingsplan Filipsberg, gemeente Heerde. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte niet in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
4. Bosbeekweg Bennekom, gemeente Ede. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
5. Sportpark Kastanjebos, Otterlo, gemeente Ede. Bij deze wijziging is gebruikt gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
6. Landgoed Appel, gemeente Nijkerk. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
7. Oostelijke randweg, gemeente Doetinchem. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Naar aanleiding van een zienswijze van de gemeente Doetinchem in 2017 zou de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone worden aangepast, maar deze wijziging is niet correct doorgevoerd in de Omgevingsverordening. Deze fout is hersteld.
8. Gaanderenseweg, gemeente Doetinchem. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
9. Natuurcompensatie N18, Holterhoek, gemeente Berkelland. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.

Besluit van 17 december 2019 met de volgende 10 wijzigingen:
1. Natuurbegraafplaats Heidepol, gemeenten Arnhem en Ede. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening en van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Voor zover gebruik is gemaakt van deze laatste bevoegdheid is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
2. Binnenveld 11, gemeente Barneveld. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
3. Dusschoterweg 4, Voorthuizen, gemeente Barneveld. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
4. Hunnenweg 65, Voorthuizen, gemeente Barneveld. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.
5. Nieuw Milligenseweg 11 en 13, Kootwijk, gemeente Barneveld. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
6. Waaldijk 3 en 5, Bemmel, gemeente Lingewaard. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
7. Mosselseweg 2a, Vorden, gemeente Bronckhorst. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
8. Waalbandijk, Gameren, gemeente Zaltbommel. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
9. Waalbandijk, Gameren, gemeente Zaltbommel. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van de bevoegdheid die Provinciale Staten op 24 september 2014 aan ons hebben gegeven. Er is sprake van een kennelijke fout. Bij het vaststellen van de Omgevingsverordening 2014 zijn gronden ten onrechte in het Gelders natuurwerk opgenomen. Deze fout is hersteld.
10. Scheiddijk, Mariënvelde, Gemeente Oost Gelre. Bij deze wijziging is gebruik gemaakt van onze bevoegdheid uit artikel 2.42 van de Omgevingsverordening.

Besluit van 7 april 2020:
Dit betreft de locatie Nieuwe Marktstraat te Nijmegen. Voor wijzing van deze grens is gebruik gemaakt van de bevoegdheid op grond van artikel 3.4, eerste lid, onder b van de Omgevingsverordening. Dit is ook aangegeven in de aanhef van het besluit.

Vraag 3:
Tot waar is er sprake van een wijziging van geringe aard?

Antwoord:
Provinciale Staten hebben op 24 september 2014 aan ons de bevoegdheid gegeven om kennelijke onjuistheden of wijzigingen van geringe aard in de tekst en de kaarten die bij de Omgevingsverordening horen en de digitale verbeelding daarvan te corrigeren en aan te brengen (PS2014-51). Er is hierbij niet aangegeven wanneer sprake is van een wijziging van geringe aard. Zoals bij de beantwoording op de vorige vraag is aangegeven, hebben wij van de op 24 september 2014 gegeven bevoegdheid gebruik gemaakt. Hierbij ging het om kennelijke onjuistheden die zijn gecorrigeerd: gronden waren ten onrechte wel of niet in het Gelders natuurwerk opgenomen. Ten aanzien van grenswijzigingen Gelders natuurnetwerk is geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid wijzigingen van geringe aard aan te brengen. Het ging altijd om kennelijke onjuistheden. Van een wijziging van geringe aard kan volgens ons alleen sprake zijn bij ondergeschikte, uitvoeringstechnische of administratieve aanpassingen. Zodra het gaat om een beleidswijziging of een grote kaart- of begrenzingswijziging, is geen sprake van een wijziging van geringe aard. Bij een grote kaart- of begrenzingswijziging kan wel sprake zijn van een kennelijke onjuistheid. In dergelijke gevallen kunnen wij wel gebruik maken van de op 24 september 2014 gegeven bevoegdheid om kennelijke onjuistheden te corrigeren.

Vraag 4:
Wanneer kon een zienswijze over de wijzigingen uit 2019 ingediend worden, bij de besluiten van 23-4-2019 en 17-12-2019, of bij het GS-besluit van 22-9-2020 over de actualisatie?

Antwoord:
De besluiten van 23 april 2019 en 17 december 2019 hebben niet in ontwerp ter inzage gelegen. Het was dan ook niet mogelijk hierover een zienswijze is te dienen. Ons besluit van 22 september 2020 over de actualisatie van de Omgevingsverordening heeft van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder een zienswijze indienen.

Vraag 5:
Wat als er naar aanleiding van de kaartwijziging voor het beschermingsgebied grondwater een zienswijze was ingediend op het besluit van 22-9-2020 (terwijl er ook al eerder een mogelijkheid voor zienswijzen was geweest), had dat dan nog behandeld kunnen worden?

Antwoord:
Per 1 januari 2020 is de grondwateronttrekking bij Nieuwe Markstraat te Nijmegen definitief gestopt. Rondom de drinkwaterwinning Nieuwe Marktstraat liggen beschermingsgebieden voor grondwater. Dit zijn zones rondom de drinkwaterwinning die zijn ingesteld met het doel de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Het gaat om een boringsvrije zone, een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een koude-warmte-opslagvrije zone. Nu de winning gesloten is, zijn deze beschermingsgebieden overbodig geworden. Wij hebben om deze reden bij besluit van 7 april 2020 besloten de kaart Regels Water en Milieu behorende bij de Omgevingsverordening te wijzigen in die zin dat de beschermingsgebieden grondwater Nieuwe Marktstraat te Nijmegen vervallen. Tegen deze wijziging kon een zienswijze in worden gediend.

Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven, hoeven Provinciale Staten niet meer inhoudelijk te besluiten over deze grenswijziging. Wij hebben hierover al besloten op 7 april 2020 en dit besluit is in werking getreden. Het gebied Nieuwe Marktstraat te Nijmegen wordt echter nog wel genoemd in de artikelen 3.6 en 3.11 en in de bijlage Beschermingsgebieden grondwater. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld deze artikelen en deze bijlage aan te passen. Dit betreft een technische wijziging naar aanleiding van het eerdere door ons genomen besluit. Ook dient ons besluit van 7 april 2020 nog verwerkt te worden op de kaart Regels Water en Milieu. Als er in het kader van deze voorgestelde wijziging een zienswijze zou zijn ingediend, wat overigens niet het geval is geweest, dan had deze nog behandeld kunnen worden.

Vraag 6:
Wat zijn de consequenties als Provinciale Staten deze 20 wijzigingen niet goedkeuren? Maakt het daarbij uit als er ondertussen ontwikkelingen zijn geweest?

Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven, hoeven Provinciale Staten niet meer inhoudelijk te besluiten over deze 20 wijzigingen. Wij hebben hierover al besloten. Dit betekent ook dat ontwikkelingen al kunnen plaatsvinden.

Vraag 7:
De kaarten op https://www.ruimtelijkeplannen... en https://gldanders.planoview.nl... zijn kennelijk meer dan een jaar fout geweest. Waarom zijn de wijzigingen die GS hebben gedaan er niet direct in verwerkt?

Antwoord:
Wij kiezen er bewust voor de grenswijzigingen op de kaart bij de Omgevingsverordening ongeveer eenmaal per jaar door te voeren, op het moment dat Provinciale Staten besluiten over actualisatie van de Omgevingsverordening. Op deze wijze kunnen Provinciale Staten kennis nemen van de door ons genomen besluiten.

Vraag 8:
De wijzigingen uit 2019 hebben meer dan een jaar liggen wachten voor ze nu door PS behandeld worden. De actualisatie die nu voorligt bevat al heel veel kleine wijzigingen. Waarom zijn de wijzigingen waarover GS besloot niet eerder even aan PS aangeboden, zodat de actualisatie wat overzichtelijker zou worden, voor statenleden die straks een besluit moeten nemen, maar ook voor de vele inwoners van Gelderland die het voorstel bekeken hebben en vele zienswijzen hebben ingediend?

Antwoord:
Wij zijn ons bewust van het grote aantal wijzigingen op de kaart in actualisatieplan 7. Een deel van die wijzigingen ligt echter niet ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten, omdat wij hier al over hebben besloten. De vele zienswijzen die zijn ingediend over grenswijzigingen gaan niet over de 20 locaties waar wij al over hebben besloten. Deze zienswijzen gaan over andere grenswijzigingen van het Gelders natuurnetwerk.

Vraag 9:
De GS-besluiten bevatten overzichtelijke en praktische kaartjes van alle wijzigingen. Waarom verwijzen GS in het voorstel dat nu voorligt niet ook naar de GS-besluiten, met de kaartjes?

Antwoord:
Dat hadden wij inderdaad kunnen doen. Maar door het grote aantal kleine wijzigingen hebben we gekozen voor een ontsluiting van de kaartbeelden op internet.

Vraag 10:
Worden Provinciale Staten altijd op de hoogte gesteld van tussentijdse wijzigingen in hun verordening?

Antwoord:
Wij gaan er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat met ‘tussentijdse wijzigingen in hun verordening’ wordt bedoeld besluiten van ons waarbij wij gebruik maken van een door Provinciale Staten gegeven bevoegdheid de kaart aan te passen. Zoals vermeld bij het antwoord op vraag 7 worden Provinciale Staten bij de actualisatie van de Omgevingsverordening op de hoogte gebracht van deze door ons genomen besluiten.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris