Monde­linge vragen over mest­ver­werker Groenlo


Indiendatum: 27 jan. 2021

Bij Groenlo zijn al vele jaren plannen voor een megagrote mestvergister. Het wordt zelfs de grootste mestvergister van Europa genoemd.

Enige tijd geleden zijn vergunningen voor de mestvergister vernietigd omdat de provincie niet duidelijk had gemaakt waarom er geen milieueffectrapportage was gevraagd.

Inmiddels gaat het initiatief verder onder een andere organisatie, die uit tientallen BV’s schijnt te bestaan, onder een holding in Cyprus.

De provincie wil via de LTI-aanpak in mestverwerking investeren, of het subsidiëren.

Vragen

  1. Wat is de laatste stand van zaken, bijvoorbeeld m.b.t. de verleende en benodigde vergunningen, de MER-procedure, mogelijke provinciale subsidies, Bibob-procedures, contacten met de nieuwe initiatiefnemers, etc.

  2. Hoe kan het dat de provincie geen MER heeft verlangd, wat tot gevolg had dat de vergunning vernietigd werd?

  3. Klopt het dat er een holding op Cyprus is, en in hoeverre is of wordt die bij de Bibop-procedure meegenomen?

  4. Wil de provincie ook in de mestvergister in Groenlo investeren?

  5. Mogelijke vervolgvragen.