Zwij­nen­we­rende voor­zie­ningen uit veror­dening verwijderd!


15 maart 2021

Goed nieuws: de zwijnenwerende voorzieningen worden uit de verordening verwijderd! Ruim een maand geleden schreef de Partij voor de Dieren over het zorgwekkende plan van de provincie om hekken en rasters van 1.2 meter hoog toe te staan rondom natuurbegraafplaatsen. Deze hekken waren bedoeld om de natuurgraven te beschermen tegen wroetende en gravende dieren, zoals zwijnen. Natuurgebieden zijn echter voor en van dieren. Het plan van de provincie om natuurbegraafplaatsen met hekken eromheen toe te staan op onzorgvuldig geselecteerde locaties in de natuur zoals ecoducten, stootte de fractie daarom tegen de borst.

Tijdens de Beeldvormende Sessie op woensdag 10 maart is echter toegezegd dat door de vele negatieve reacties op het plan van de provincie, de zwijnenwerende voorzieningen uit de verordening geschrapt worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amendement Lokaal Eigendom aangenomen

Het voorstel van de Partij voor de Dieren om een concrete invulling te geven aan het provinciale streven naar 50% lokaal eige...

Lees verder

Motie tegen wensballonnen helaas niet aangenomen

De motie van de Partij voor de Dieren om het oplaten van wensballen te verbieden in heel Gelderland is helaas niet aangenomen...

Lees verder