Amen­dement Lokaal Eigendom aange­nomen


4 maart 2021

Het voorstel van de Partij voor de Dieren om een concrete invulling te geven aan het provinciale streven naar 50% lokaal eigendom van duurzame energieprojecten is gisteren met een grote meerderheid aangenomen. Statenlid Lester van der Pluijm diende het amendement in samen met Celine Berserik van GroenLinks en Rita Braam van D66. Alle partijen stemden voor op FVD en PVV na. Partij voor de Dieren staat achter het voorstel om in het nieuwe beleid een streven te willen naar 50% lokaal eigendom, maar Van der Pluijm wil dat duidelijk gekozen wordt hoe PS dit gaat realiseren. Het amendement vraagt daarom aan GS om met een concreet voorstel te komen waarover PS vervolgens een besluit mag nemen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame en hernieuwbare energie eigendom wordt en blijft van de lokale omgeving. Deze regeling is afgesproken zodat regio's zelf de financiƫle vruchten plukken van de energietransitie. Het aangenomen amendement vraagt GS daarom naar een voorkeursvariant hoe het beste gestreefd kan worden naar 50% lokaal eigendom.

Gerelateerd nieuws

Economie van de Toekomst

Hoe willen we de Gelderse economie vormgeven na de covid-19 crisis? Op 3 februari presenteerden verschillende economen, weten...

Lees verder

Zwijnenwerende voorzieningen uit verordening verwijderd!

Goed nieuws: de zwijnenwerende voorzieningen worden uit de verordening verwijderd! Ruim een maand geleden schreef de Partij v...

Lees verder