Motie Brede Welvaart met brede steun aange­nomen


Een gezonde economie betekent meer dan alleen econo­mische groei

30 juli 2021

De welvaart van een land of streek werd tot nu toe gemeten en uitgedrukt aan de hand van het bruto binnenlands product. Economische welvaart zou echter voor meer moeten staan dan enkel financieel en economisch rendement. De Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn van mensen zwaarder moet gaan wegen binnen welvaartsmetingen.

De motie Brede Welvaart, mede-ingediend door de Partij voor de Dieren, is tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces aangenomen. De motie stelt o.a. dat het bloeien van individuen en gemeenschappen, en hun fysieke omgeving een centrale plek dienen te hebben binnen economische welvaart. Daarnaast verzoekt de motie Gedeputeerde Staten om de brede welvaartsmonitor in te zetten voor de gebiedsagenda’s. De Brede Welvaartsindicator (BWI) is een initiatief om andere indicatoren te gebruiken om welvaart te meten.

De motie borduurt voort op de Rondetafel van begin februari waarin nieuwe, toekomstbestendige vormen van economie werden onderzocht. Op initiatief van de Partij voor de Dieren waren prominente sprekers en topeconomen uitgenodigd zoals Christian Felber en Ewald Engelen om het te hebben over de Economie van de Toekomst: duurzame, economische modellen zoals de Donuteconomie of de Common Good Economy zouden de Gelderse economie perspectief kunnen bieden na covid-19. In plaats van uitgangspunten zoals groei, winst en concurrentie, stellen beide modellen dat een gezonde economie meer betekent dan enkel economische groei.

Zonder het initiatief van de Partij voor de Dieren in het opzetten van de Rondetafel en het bespreekbaar maken van alternatieve vormen van economie had deze motie niet opgezet kunnen worden. Met brede steun is de motie uiteindelijk door de ChristenUnie (penvoerder), CDA, GroenLinks, VVD, SGP, SP en de Partij voor de Dieren ingediend en aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren ongerust over ecologische verbindingszones

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Statenvergadering op 7 juli een toezegging gekregen om meer duidelijkheid te krijg...

Lees verder

Bescherm de wolf tegen wolvenwerende hekken!

De Partij voor de Dieren eist opheldering over de werkzaamheden op ecoduct Oude Reemst. Fractievoorzitter Luuk van der Veer h...

Lees verder