Schrif­te­lijke vragen werk­zaam­heden op ecoduct Oud Reemst


Indiendatum: 3 sep. 2021

Onze fractie ontving een bericht dat er op ecoduct Oud Reemst, aan de oostzijde, met “grote machines” gewerkt wordt, kennelijk aan een wolvenwerend hek.

Al eerder, ook recent nog, waren er berichten in de media dat zo’n hek op een ecoduct niet toegestaan is.

  1. Bent u bekend met de werkzaamheden op en bij het ecoduct?
  2. Is het werken met machines op een ecoduct aan een raster wel toegestaan? Is er een ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming nodig ? Zo ja, is zo’n ontheffing of vergunning verleend?
  3. Gaat u optreden als er gewerkt wordt in strijd met de Wet natuurbescherming?
  4. Van wie is de grond op het ecoduct? Is het van de provincie, omdat het een ecoduct over een provinciale weg is?
  5. Volgens het Schetsboek Ecoducten Veluwe, en de monitoringrapporten is ecoduct Oud Reemst ook bedoeld voor grote zoogdieren. Wat is inmiddels de stand van zaken, en de opvatting van de provincie over het hek op het ecoduct?
  6. Een vorig college ontraadde helaas ons amendement voor strengere regels voor rasters in natuurgebieden. Wat doet het huidige college om rasters tegen te gaan die de migratie van dieren hinderen?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 3 sep. 2021
Antwoorddatum: 28 okt. 2021

Vraag 1:
Bent u bekend met de werkzaamheden op en bij het ecoduct?

Antwoord:
Ja, inmiddels wel. Desgevraagd heeft Nationaal Park De Hoge Veluwe aangegeven onderhoud werkzaamheden te hebben verricht. Zij hebben het eigen raster bij het ecoduct vervangen.

Vraag 2:
Is het werken met machines op een ecoduct aan een raster wel toegestaan? Is er een ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming nodig? Zo ja, is zo’n ontheffing of vergunning verleend?

Antwoord:
Ja dat is toegestaan, het betreft hier werkzaamheden op het eigen grondgebied van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Hiervoor is bij ons geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd of verleend. Aangezien het hier gaat om beheer en onderhoud hebben wij geen aanwijzingen dat hiervoor ontheffingen of vergunningen nodig zijn.

Vraag 3:
Gaat u optreden als er gewerkt wordt in strijd met de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
Ja als wij daar aanwijzingen voor hebben.

Vraag 4:
Van wie is de grond op het ecoduct? Is het van de provincie, omdat het een ecoduct over een provinciale weg is?

Antwoord:
De provincie is eigenaar van het ecoduct boven de provinciale weg. De grond op het ecoduct is in beheer bij Natuurmonumenten. Zie verder ons antwoord op vraag 2.

Vraag 5:
Volgens het Schetsboek Ecoducten Veluwe, en de monitoringrapporten is ecoduct Oud Reemst ook bedoeld voor grote zoogdieren. Wat is inmiddels de stand van zaken, en de opvatting van de provincie over het hek op het ecoduct?

Antwoord:
Wij hechten waarde aan het kunnen uitwisselen van (grote) zoogdieren. Daarnaast respecteren wij de wens van Nationaal Park De Hoge Veluwe om de wolf buiten het park te houden. Wij zien de afsluiting dan ook als een tijdelijke maatregel.

Vraag 6:
Een vorig college ontraadde helaas ons amendement voor strengere regels voor rasters in natuurgebieden. Wat doet het huidige college om rasters tegen te gaan die de migratie van dieren hinderen?

Antwoord:
Indien nodig kunnen wij bij nieuwe rasters handhavend optreden zoals aangegeven bij vraag 3. Over onze rol bij bestaande rasters verwijzen wij graag naar ons recente afwegingskader faunarasters zoals verwoord in paragraaf 2.7 van onze informerende Statenbrief “Stand van zaken faunabeheer 2021” (PS2021-544).


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake zwerfafval

Lees verder

Schriftelijke vragen omgevingsverordening, actualisatie 8, vastgesteld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer