Schrif­te­lijke vragen werk­zaam­heden op ecoduct Oud Reemst


Indiendatum: 3 sep. 2021

Onze fractie ontving een bericht dat er op ecoduct Oud Reemst, aan de oostzijde, met “grote machines” gewerkt wordt, kennelijk aan een wolvenwerend hek.

Al eerder, ook recent nog, waren er berichten in de media dat zo’n hek op een ecoduct niet toegestaan is.

  1. Bent u bekend met de werkzaamheden op en bij het ecoduct?
  2. Is het werken met machines op een ecoduct aan een raster wel toegestaan? Is er een ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming nodig ? Zo ja, is zo’n ontheffing of vergunning verleend?
  3. Gaat u optreden als er gewerkt wordt in strijd met de Wet natuurbescherming?
  4. Van wie is de grond op het ecoduct? Is het van de provincie, omdat het een ecoduct over een provinciale weg is?
  5. Volgens het Schetsboek Ecoducten Veluwe, en de monitoringrapporten is ecoduct Oud Reemst ook bedoeld voor grote zoogdieren. Wat is inmiddels de stand van zaken, en de opvatting van de provincie over het hek op het ecoduct?
  6. Een vorig college ontraadde helaas ons amendement voor strengere regels voor rasters in natuurgebieden. Wat doet het huidige college om rasters tegen te gaan die de migratie van dieren hinderen?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren