Geen wereld­rui­ter­spelen in Gelderland


27 september 2018

De Partij voor de Dieren vindt, dat de provincie de pogingen om de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen moet staken nu daar bij de afgelopen weken in Tryon twee paarden zijn omgekomen en 53 endurancepaarden in de kliniek zijn beland. Bij de vergadering van Provinciale Staten op 26 september is een motie ingediend van die strekking.

Vanuit de Provincie Gelderland was een ambtenaar aanwezig op de Wereldruiterspelen die van 11 tot 23 september plaatsvonden in Tryon (North Carolina, USA). In 2016 heeft de Partij voor de Dieren al gewaarschuwd dat bij internationale endurancewedstrijden de gevaren voor paarden te groot zijn en dat de provincie hier geen subsidie aan moet verlenen.

De Partij voor de Dieren vindt dat paardensportevenementen waarbij de dieren zoveel gevaar lopen om geblesseerd te raken of zelfs te overlijden niet georganiseerd moeten worden. Gedeputeerde Staten zijn opnieuw van plan om geld uit te geven aan een evenement waarin voor paarden gevaarlijke onderdelen zitten. Financiële belangen van sportsponsoring door bedrijven kunnen dat gevaar zelfs nog groter maken.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook een motie ingediend om dit tegen te houden en om Gedeputeerde Staten ertoe te bewegen om bij KNHS en FEI de zorgen over dierenwelzijn bij de wereldruiterspelen over te brengen. Gedeputeerde Drenth vond het niet nodig om deze motie te steunen. De mogelijkheden voor de Wereldruiterspelen worden nog verkend en het is nog onzeker of ze ook komen. Dierenwelzijn staat dan hoog in het vaandel aldus de gedeputeerde. Daar kunnen we dan te zijner tijd op terugkomen.

De motie is hier te vinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Herstelplannen gaan door, stikstofuitstoot ook

De vijf inpassingsplannen voor natuurherstel waar we vorige week over bericht hebben zijn alle vastgesteld door Provinciale S...

Lees verder

Nieuwe Commissaris van de Koning voor mens én dier

Nieuwe Commissaris van de Koning voor mens én dier Op woensdag 3 oktober zal Provinciale Staten van Gelderland de 'profie...

Lees verder