Gelderland blijft ganzen­nekken breken met onbekend apparaat


9 juni 2015

Provincie Gelderland gebruikt een illegaal apparaat om de nekken van ganzen te breken. De provincie blijft volhouden dat het een geaccepteerde methode is, door te zeggen dat het apparaat door een dierenarts is bekeken. De nekbreekmachine is volgens de Flora- en faunawet echter helemaal niet toegestaan. Bovendien wordt niet van 1.600, maar van 4.500 ganzen de nek gebroken met het illegale middel. De Partij voor de Dieren roept iedereen die iets van de ganzendoding ziet op dit te melden bij de fractie.

Illegaal nekbreekapparaat
De provincie Gelderland heeft toestemming gegeven om ganzen uit natuurgebieden te vangen en vervolgens hun nek te breken met een speciaal ontwikkeld apparaat. Onze fractie heeft meerdere malen om opheldering gevraagd over de nekbreekmachine. Tijdens een door ons aangevraagd debat beweerde gedeputeerde Van Dijk dat het apparaat waarmee de nekken van ganzen gebroken worden door een dierenarts is bekeken. Ook zei Van Dijk dat er ganzen met de hand gedood zullen worden. Dit is echter geen antwoord op de vraag of het apparaat volgens de wet wel is toegestaan. De Flora- en faunawet wijst middelen aan die gebruikt mogen worden voor het vangen en doden van dieren (artikel 5 van het Besluit beheer en schadebestrijding). Het nekbreekapparaat is hierin niet opgenomen. Het is daarom niet toegestaan dit middel te gebruiken om ganzen te doden.

Inmiddels heeft de Dierenbescherming in een brief de provincie verzocht per direct de inzet van het verboden middel te staken, en een handhavingsverzoek bij de Voedsel- en Warenautoriteit ingediend.

Vertrapping
Wij vinden het een slecht teken dat de media en de Statenleden niet welkom zijn bij de vangactie in Gelderland. “We nemen aan dat we niet aanwezig mogen zijn, omdat de provincie verwacht dat er misstanden bij het nekkenbreken te zien zullen zijn”, aldus fractievoorzitter Luuk van der Veer. Afgelopen vrijdag zijn de eerste ganzen gevangen en vergast in Friesland. Tijdens de ganzendoding zijn tientallen ganzen in paniek door soortgenoten vertrapt, nadat ze bijeengedreven waren in de vangkraal. Wij vermoeden dat ook in Gelderland dergelijke misstanden zich zullen voordoen, of wellicht nog erger door het nekbreekapparaat.

4.500 nekken breken
Provincie Gelderland heeft toestemming gegeven om 4.500 ganzen te doden door ze de nek te breken en niet 1.600 zoals in de media wordt vermeldt. In het besluit en het Plan van Aanpak voor de vangacties die de provincie Gelderland heeft goedgekeurd staat: “Afgesproken is om in 2015 in te zetten op een extra afschot van 2.000 grauwe ganzen in natuurgebieden en op 4.500 door middel van vangen”.

Deze ganzen worden in zeven Gelderse natuurgebieden gevangen en gedood. Dat zijn 650 dieren per natuurgebied, waarbij het een aanzienlijke tijd zal duren voordat alle dieren in een vangkraal bijeengedreven zijn en stuk voor stuk de nek gebroken is. Het is te verwachten dat in de periode van vangen tot het doden van de dieren er zich misstanden zullen voordoen als dieren in een grote groep in paniek raken.

Dieronvriendelijk
Volgens de gedeputeerde is het apparaat een methode waarbij snel en acuut de dood intreed. Het apparaat is echter nieuw, en niemand heeft het ooit in werking gezien. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2004 al aangegeven dat het breken van nekken van vogels niet gemakkelijk uitvoerbaar is en dat het om dierenwelzijnsredenen niet toegepast moet worden op vogels van zwaarder dan drie kilogram. De grauwe ganzen waarvan in Gelderland de nek wordt gebroken wegen tussen de drie en vier kilogram. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden zegt in het rapport ‘Richtsnoer Ganzendoden’ dat cervicale dislocatie niet gemakkelijk uitvoerbaar is, en alleen tot een snelle dood leidt wanneer deze technisch goed wordt uitgevoerd.

Het voorstel van onze fractievoorzitter Luuk van der Veer om het proces vast te leggen, met een observatiecamera zoals die ook in de bus gebruikt wordt, en de beelden aan deskundigen voor te leggen, haalde het niet. De gedeputeerde vond dat het filmen teveel verstoring zou geven.

Oproep
Het vangen en nekbreken gebeurt zonder toezicht of controle van de provincie. Ook passanten worden tijdens de vangactie op afstand gehouden. Onze fractie vertrouwt de werking van het apparaat niet en roept mensen op het te melden als ze iets zien.
Alle tips zijn welkom via 026 - 359 9454 of partijvoordedieren@ps.gelderland.nl.


Update - Geen ganzennekken breken met apparaat
Op donderdag 11 juni verscheen in de media het bericht dat het illegale nekbreekapparaat toch niet wordt ingezet. Er wordt afgezien van het gebruik van het omstreden dodingsmiddel, doordat er minder ganzen in de Uiterwaarden aanwezig zijn dan werd verwacht, aldus Teun Achterkamp van de Faunabeheereenheid.

Onze fractie is blij met het nieuws dat het apparaat niet wordt ingezet om de nekken van ganzen te breken. We zullen er in Gelderland op blijven aandringen dat er meer moet worden ingezet op diervriendelijke alternatieven.