Meer­derheid vindt nekbreek­ma­chine prima


1 juni 2015

Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd tijdens de Statenvergadering van 3 juni een debat gehouden over het doden van ganzen met een apparaat dat de nek breekt. De fractie diende drie moties in: om de ganzendoding met het apparaat te voorkomen, voor meer toezicht op de doding en voor de inzet van diervriendelijke alternatieven. Alle drie de moties kregen helaas geen meerderheid en zijn verworpen.

Nekbreekmachine

Het debat was aangevraagd naar aanleiding van berichten in de media dat er 1.600 ganzen gedood gaan worden met een onbekend "geheimzinnig" apparaat. Het bedrijf dat de ganzendoding voor 22.000 euro uitvoert wil niets zeggen en verwijst naar de Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid zegt in de media het nieuw ontwikkelde apparaat waarmee de nek van ganzen wordt gebroken nog nooit in werking gezien te hebben. De provincie laat weten dat ze geen toezicht houdt op het doden van de 1.600 dieren met het nieuwe apparaat.

Onze fractie diende eerder al mondelinge en schriftelijke vragen in over het doden van ganzen, maar we hebben nog geen antwoorden ontvangen. We weten niet of het apparaat wel is goedgekeurd en wat deze methode voor de dieren betekent. Het doden van de ganzen met het apparaat wordt tijdens de ruiperiode, wanneer de ganzen niet kunnen vliegen, uitgevoerd. De ruiperiode van de dieren vindt momenteel plaats, van half mei tot half juni.

Niet goedgekeurde methode
Volgens artikel 72 van de Flora- en faunawet moeten middelen die worden ingezet om dieren te doden worden aangewezen door een algemene maatregel van bestuur. In onze schriftelijke vragen en tijdens het debat hebben we gevraagd of het nekbreekapparaat is aangewezen als een middel waarmee dieren mogen worden gevangen en gedood, en of het geen onnodig lijden van de dieren veroorzaakt. Gedeputeerde Van Dijk gaf tijdens het debat geen antwoord op onze vraag en zei dat het apparaat volgens één dierenarts een acceptabele methode is. Dit geeft echter geen antwoord op de vraag of deze methode volgens de wet wel is toegestaan.

Afzien van ganzendoding
Onze fractie heeft tijdens het debat drie moties ingediend:

  1. De opdracht om ganzen te vangen en te doden door de nek te breken in te trekken, en de ganzen te laten leven;
  2. De ganzendoding op video laten vastleggen, zodat ganzendeskundigen kunnen beoordelen of de dieren onnodig lijden;
  3. Een rondetafelgesprek te organiseren om te bespreken hoe het doden van ganzen voorkomen kan worden;

Helaas was er voor alle moties onvoldoende steun van de andere partijen voor een meerderheid.

Onze fractie vindt de houding van de gedeputeerde, die geen informatie wil geven, getuigen van een gebrek aan respect voor de dieren, en voor de Statenleden in hun controlerende rol. We wachten de antwoorden op onze schriftelijk vragen af.

Het debat is hier na te kijken (agandapunt 16).