Partij voor de Dieren stelt vragen over vangen en nek breken ganzen


26 mei 2015

De Partij voor de Dieren in Gelderland vindt de massaslachting van ganzen wreed en onnodig. De provincie Gelderland heeft toestemming gegeven om ganzen uit natuurgebieden te vangen en vervolgens hun nek te breken met een speciaal ontwikkeld apparaat. Onze fractie heeft vragen gesteld en wil weten of het apparaat volgens de wet is toegestaan, of het geen onnodig lijden veroorzaakt en wie toezicht houdt op het correct functioneren van het apparaat.

De provincie Gelderland heeft op verzoek van de Faunabeheereenheid goedkeuring gegeven om ganzen uit natuurgebieden te vangen en te doden door de nek te breken. Voor de cervicale dislocatie, ofwel nek omdraaien, van de ganzen is een nieuw apparaat ontwikkeld. De ganzen die worden gevangen zijn in de rui en kunnen niet wegvliegen. Het doden van deze kwetsbare dieren door ze te vangen en de nek te breken is een vreselijke en respectloze methode. De Raad voor Dierenaangelegenheden schrijft bovendien in het rapport ‘Richtsnoer Ganzendoden’ dat cervicale dislocatie niet gemakkelijk uitvoerbaar is, en alleen tot een snelle dood leidt wanneer deze technisch goed wordt uitgevoerd.

Preventieve maatregelen
Volgens onze fractie is het beter om meer werk te maken van preventieve methoden om eventuele schade door ganzen aan gewassen te voorkomen. Fractievoorzitter Luuk van der Veer: "Er moet meer worden ingezet op diervriendelijke alternatieven, zoals het beperken van de groei van de populatie door het dompelen van enkele eieren van een nest, en het verjagen van de ganzen, eventueel met innovatieve middelen zoals zelfstandig werkende robotroofvogels en drones."

Onnodig lijden
We hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Onze fractie wil weten of het nieuw ontwikkelde apparaat volgens de wet wel is toegestaan en of deze methode geen onnodig lijden bij de dieren veroorzaakt. Daarnaast vragen we of al ooit eerder ganzen zijn gedood met een dergelijk apparaat en is vastgesteld wat dit voor de ganzen betekent. Het is onduidelijk welke overheidsinstantie toezicht houdt op het juist uitvoeren van deze dodingsmethode. We willen weten wie in de provincie Gelderland toezicht houdt op correct functioneren van de apparatuur, zodat wordt voorkomen dat de ganzen onnodig lang lijden.

Gerelateerd nieuws

Mondelinge vragen over nek omdraaien bij ganzen

Bij de rondvraag tijdens de eerste commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Landelijke gebied en Wonen heeft onze fractie v...

Lees verder

Meerderheid vindt nekbreekmachine prima

Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd tijdens de Statenvergadering van 3 juni een debat gehouden over het doden van ga...

Lees verder