Vragen over doden van ganzen


Indiendatum: mei 2015

Onze fractie heeft de ambtelijke organisatie gevraagd naar documentatie over het apparaat dat in opdracht van de provincie gebruikt gaat worden om ruiende ganzen de nek te breken (cervicale dislocatie). Op verzoek van de betreffende ambtenaar worden deze vragen schriftelijk ingediend.

Onze fractie is tegen de inzet van deze apparatuur, en vóór gebruik van preventieve maatregelen om schade te beperken, zoals het verjagen van de dieren en het dompelen van eieren.

Wij rekenen op een spoedig antwoord, voordat het apparaat gebruikt gaat worden.

  1. Kunt u ons in antwoord op deze vragen een goedkeurings- of toelatingsverklaring sturen, die laat zien dat de apparatuur wel gebruikt mag worden voor het doden van ganzen, en dat het apparaat voldoet aan de wet, bijvoorbeeld aan artikel 72 van de Flora- en Faunawet ?
  2. Is de apparatuur bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als een middel waarmee dieren mogen worden gevangen en gedood, en dat geen onnodig lijden van de dieren veroorzaakt ?
  3. Is deze apparatuur al eens in de praktijk gebruikt, en is al vastgesteld wat het voor de dieren betekent ?
  4. Welke overheidsorganisatie houdt toezicht op het correct functioneren van deze apparatuur ?
  5. Zal deze organisatie ook toezien op het gebruik in Gelderland ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 26 mei 2015

Vraag 1 :
Kunt u ons in antwoord op deze vragen een goedkeurings- of toelatingsverklaring sturen, die laat zien dat de apparatuur wel gebruikt mag worden voor het doden van ganzen, en dat het apparaat voldoet aan de wet, bijvoorbeeld aan artikel 72 van de Flora- en Faunawet ?

Antwoord:
In het debat in de Staten op 4 juni 2015 zijn deze schriftelijke vragen reeds beantwoord. Zoals in de mededelingenbrief reeds aangekondigd heeft de FBE het plan van aanpak voor het vangen en doden van ganzen ingetrokken omdat er onvoldoende ganzen op de vanglocaties zijn aangetroffen. Wij hebben het goedkeuringsbesluit van het plan van aanpak van 6 mei 2015 inmiddels ook ingetrokken. Het apparaat zal hierdoor niet meer worden ingezet.

Vraag 2 :
Is de apparatuur bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als een middel waarmee dieren mogen worden gevangen en gedood, en dat geen onnodig lijden van de dieren veroorzaakt ?

Antwoord:
Cervicale dislocatie is door ons vergund op grond van de bevoegdheid van GS af te wijken van de aangewezen middelen (art 68.1.c Flora en faunawet). Daarbij dient onnodig lijden te worden voorkomen. Op 25 juni 2015 deed de rechtbank Arnhem uitspraak inzake het beroep dat is ingesteld tegen de ontheffing ganzen van 28 oktober 2014. De Rechtbank heeft enkele onderdelen van de ontheffing vernietigd waaronder het gebruik van het middel cervicale dislocatie. Wij bestuderen momenteel de uitspraak en zullen uw Staten informeren over de consequenties er van.

Vraag 3 :
Is deze apparatuur al eens in de praktijk gebruikt, en is al vastgesteld wat het voor de dieren betekent ?

Antwoord:
Zie antwoord onder vraag 1.

Vraag 4 :
Welke overheidsorganisatie houdt toezicht op het correct functioneren van deze apparatuur ?

Antwoord:
Zie antwoord onder vraag 1. Indien het apparaat zou zijn ingezet zou het toezicht worden uitgeoefend door ambtenaren welke door respectievelijk de Minister van Economische zaken, de minister van Justitie en Gedeputeerde staten daarvoor zijn aangewezen.

Vraag 5 :
Zal deze organisatie ook toezien op het gebruik in Gelderland.

Antwoord:
Zie antwoord onder vraag 1. Indien het apparaat zou zijn ingezet zouden wij daar toezicht op hebben gehouden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - plv. secretaris

-> De antwoorden zijn hier als PDF te vinden

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer