Stop bomenkap Heer­derweg


19 november 2015

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie wil de geplande bomenkap bij Heerderweg in Epe tegenhouden. Daarom heeft onze fractie een debat aangevraagd tijdens commissievergadering op woensdagavond 2 december. Bezorgde inwoners en organisaties kunnen inspreken tijdens de commissievergadering en melden zich nu al massaal aan.

Er is veel commotie over de herinrichting van de N794 Heerderweg. De Partij voor de Dieren wil dat de herinrichting van de N794 wordt herzien. Er moet rekening gehouden worden met bezwaren van inwoners en organisaties. Ook moeten aangedragen alternatieven overwogen worden zodat de massale bomenkap voorkomen wordt.

De Partij voor de Dierenfractie heeft een debatverzoek ingediend voor de commissievergadering Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) op 2 december. Dit omdat er twijfels zijn over de informatievoorziening naar bewoners rondom de bomenkap en de inspraakmogelijkheden. Het is toch vreemd dat de massale verontwaardiging nu pas aan het licht komt terwijl er maar 1 bezwaar is ingediend? Ook vindt onze fractie dat de provincie te strikt vasthoudt aan de richtlijnen van het concept Duurzaam Veilig Verkeer, terwijl de praktische situatie zich hier niet voor zou lenen.

Volgende week wordt besloten of het debatverzoek wordt ingewilligd. Bezorgde inwoners en organisaties kunnen sowieso hun zorgen en wensen kenbaar maken tijdens de commissievergadering op 2 december door in te spreken. Iedereen die zich betrokken voelt bij de bomenkap aan de Heerderweg wordt van harte uitgenodigd om op 2 december aanwezig te zijn bij de commissievergadering. Wie graag het woord wil voeren (inspreken), moet zich voor maandag 30 november 12.00 uur aanmelden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief