Krui­den­rijke bermen, vergeet het maar in Gelderland?


staten­vragen over maaien langs provin­ciale wegen

23 mei 2019

Arnhem, 22 mei 2019. Luuk van der Veer heeft statenvragen gesteld over verschillende zorgwekkende berichten die de fractie recent onder ogen kreeg over maaien langs provinciale wegen in Gelderland. In de meest kwetsbare periode voor dieren en insecten worden wegbermen rigoureus gemillimeterd, waarbij bloeiende planten en insecten kansloos zijn. Juist nu de biodiversiteit zo onder druk staat zou hier aandacht voor moeten zijn.

De provincie Gelderland zegt ecologisch bermbeheer uit te voeren. Dit betekent dat bermen niet vier keer per jaar als een gazon worden gemaaid, maar dat kruiden de kans krijgen te bloeien en insecten en kleine dieren in de berm kunnen overleven. Fractievoorzitter Luuk van der Veer wil weten hoe het mogelijk is, dat men in de provincie kennelijk nog steeds traditioneel te werk gaat, terwijl minder maaien de biodiversiteit juist sterk ten goede komt. De provincie beheert meer dan 1000 km aan wegen. De fractie is ook benieuwd hoeveel kilometer daarvan wél ecologisch beheerd wordt.