Debat over het coali­tie­ak­koord


"Toon lef, stel heldere regels", stelt Luuk van der Veer

6 juni 2019

Op 5 juni 2019 is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aangetreden na een formatieperiode van ongeveer twee maanden. Zes gedeputeerden, twee van de VVD en van PvdA, CDA, GroenLinks en Christenunie elk één, moeten onder gedoogsteun van de SGP het coalitieakkoord gaan uitvoeren. Wat staat er in het coalitieakkoord over dieren, natuur en biodiversiteit? In zijn bijdrage aan het debat gaf Luuk van der Veer zijn visie weer. Lichtpuntjes op het gebied van bijvoorbeeld zorg voor dieren in het wild bij schadebestrijding in de landbouw maar ook voldoende stof voor constructieve, kritische en diervriendelijke oppositie de komende collegeperiode. En een opdracht voor de nieuwe gedeputeerde Klimaat en Duurzaamheid (GL): "De gedeputeerde klimaat en duurzaamheid moet het groene geweten van het college zijn. Hij moet bij elk plan van het college nagaan, of het ook duurzamer kan."

Luuk had kritische kanttekeningen bij het voornemen tot integraal werken en niet in regels te vluchten, maar "lef te tonen", dat prominent in het coalitieakkoord staat. Juist wie heldere regels stelt, toont lef. Wie integraal wil werken en moeilijke afwegingen moet maken, krijgt vanzelf ingewikkelde regels die slecht uitpakken voor burgers en ondernemers. Zie de Programmatische Aanpak Stikstof, dat nu in de prullenbak ligt.

Een goed coalitieakkoord is niet wollig maar wel flexibel. Het moet vertrouwen geven dat de coalitie de bestuursperiode van 4 jaar uitzit. Niet alles hoeft te worden dichtgetimmerd. Helaas is in dit akkoord niet geheel duidelijk waar de speelruimte zit voor Provinciale Staten. "De komende jaren zal onze fractie zich weer constructief opstellen en met moties, amendementen en initiatiefvoorstellen komen als dat nodig is, en met kritische vragen komen om het college bij de les te houden," aldus Luuk van der Veer.

Bekijk de gehele bijdrage van Luuk hier.

Gerelateerd nieuws

Kruidenrijke bermen, vergeet het maar in Gelderland?

Arnhem, 22 mei 2019. Luuk van der Veer heeft statenvragen gesteld over verschillende zorgwekkende berichten die de fractie r...

Lees verder

Schriftelijke vragen over provinciaal beleid naar aanleiding PAS uitspraak Raad van State.

De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen nav. de PAS-uitspraak van de Raad van State. De PvdD wil dat de vergunnin...

Lees verder