Lucht­wassers doen niets voor dieren­welzijn, stank en ammo­ni­ak­uit­stoot blijven


18 juli 2018

We hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over zogenaamde Luchtwassers.

Dit zijn installaties die op stallen voor intensieve veebedrijven worden aangebracht. Hiermee kan in theorie een flink deel van de ammoniakuitstoot worden voorkomen. Ook zou de geuroverlast minder worden. Een veehouder kan hierdoor meer dieren in zijn stal hebben zonder de milieuregels te overtreden. Toepassing van luchtwassers is in zwang gekomen sinds het in 2013 verplicht werd gesteld om de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen flink te beperken. De werkelijkheid van luchtwaers is echter minder mooi dan de theorie.

In het voorjaar verscheen een rapport van de Wageningen Universiteit over de gebrekkige werking van luchtwassers. Een aanname was dat deze slecht werden onderhouden. Nu blijkt dat dit niet de enige reden is. In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur kwam aan de orde dat de constructie van veel installaties slecht is.

Dit zijn niet de eerste twee berichten over problemen met luchtwassers. Al sinds 2010 is bekend dat er technisch veel mis is. En dan hebben we het nog niet over dierenwelzijn gehad. Een luchtwasser is immers alleen bedoeld voor het beperken van de uitstoot uit stallen. De varkens zitten opgesloten in een stal met slechte lucht en alle problemen van dien. Een slecht aangelegde installatie vergroot het brandgevaar en kan bij brand de situatie verergeren. Ook bestaat er een risico op legionella (PDF) in een bepaald type, de zogenaamde "biowassers".

De Partij voor de Dieren vindt dat toepassing van luchtwassers geen verbetering heeft opgeleverd voor het milieu en niets betekent voor het dierenwelzijn van varkens in de intensieve veehouderij. De enige goede oplossing is een eind aan de intensieve veehouderij. Tot het zover is, blijven we ijveren voor betere controle en betere leefomstandigheden voor de dieren in deze stallen.

Gerelateerd nieuws

Toerisme, klimaat en ecologie

De commissie EEM (Economie, Energietransitie en Milieu) besprak vandaag de koersnotitie "Beleef het in Gelderland". Hierin wo...

Lees verder

Partij voor de Dieren is bezorgd over uitbreiding Motorcross op de Veluwe

Het Motorsportpark Midden Gelderland aan de Koningsweg in Arnhem wil volgens recente berichten 700 zonnepanelen op hoge porta...

Lees verder