Toerisme, klimaat en ecologie


Hoeveel toerisme kan Gelderland aan?

16 mei 2018

De commissie EEM (Economie, Energietransitie en Milieu) besprak vandaag de koersnotitie "Beleef het in Gelderland". Hierin wordt bekeken hoe het toerisme in Gelderland versterkt kan worden. De provincie wil inspelen op het beter bekendmaken van toeristische mogelijkheden, het aanbod verbeteren en samenwerken aan thematische verhaallijnen.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de toename van toerisme en recreatie voor de klimaatdoelstellingen, natuur en milieu. Zeker gezien een recent Australisch onderzoek, waaruit blijkt dat toerisme een veel grotere impact heeft op klimaat, natuur en milieu (bijvoorbeeld ook zwerfvuil) dan tot nu toe wordt aangenomen. Het is in dat kader opmerkelijk dat de verplichte klimaatparagraaf in de statenbrief ontbreekt. De Partij voor de Dieren heeft de gedeputeerde gevraagd om alsnog een klimaatparagraaf toe te voegen en een vierde spoor in de koers toe te voegen, namelijk een spoor over klimaat en natuur waarin aangegeven wordt wat de grenzen van toerisme zijn en waarbij ingegaan wordt op hoe toerisme kan bijdragen aan natuurherstel, bijvoorbeeld via een natuurherstelfonds, gefinancierd door toeristische bedrijven.

De gedeputeerde heeft toegezegd dat er in het vervolg (uitvoeringsprogramma) wel een klimaatparagraaf komt. Op dit moment gaat het college nog uit van groei, in de toekomst moeten er misschien wel grenzen gesteld worden maar op dit moment vindt het college niet nodig. Zonering en spreiding hebben wel de aandacht en duurzaamheid is wel een randvoorwaarde. De Partij voor de Dieren wil dat het tegengaan van gevolgen voor klimaat, natuur en milieu beter wordt uitgewerkt in het vervolgvoorstel. De gedeputeerde heeft dit toegezegd. De gedeputeerde komt ook met een voorstel over indicatoren.

Rommel in de natuur, naast een groot vakantiepark in de buurt van Beekbergen.

Gerelateerd nieuws

Cameratoezicht voor jagers

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie heeft voorgesteld cameratoezicht voor jagers in te voeren. Het voorstel is gedaan in...

Lees verder

Luchtwassers doen niets voor dierenwelzijn, stank en ammoniakuitstoot blijven

We hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over zogenaamde Luchtwassers.Dit zijn installaties die op sta...

Lees verder