Came­ra­toe­zicht voor jagers


20 maart 2018

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie heeft voorgesteld cameratoezicht voor jagers in te voeren. Het voorstel is gedaan in het kader van de "Dag van Gelderland", een dag die de provincie organiseert om goede ideeën voor de omgevingsvisie van de provincie te bespreken. In totaal zijn door inwoners van Gelderland 120 voorstellen ingediend, waarvan de voorstellen die de meeste stemmen krijgen gepresenteerd mogen worden op de omgevingsdag in juni.

Het voorstel wordt gedaan omdat de provincie nog maar weinig medewerkers in dienst heeft die zich met het toezicht op de jacht bezighouden. Door jagers een camera mee te laten nemen, kunnen handhavers eenvoudig vanuit het provinciehuis meekijken, en kunnen misstanden beter voorkomen worden.

Eerder had de fractie al vragen gesteld over een filmpje op Youtube over de jacht op eenden. In het filmpje is te zien dat een jager tijdens de jacht op eenden diverse malen misschiet. Waarschijnlijk raken de eenden daarbij wel gewond door de rondvliegende hagelkorrels. Uit onderzoek is gebleken dat veel watervogels met hagelkorrels in hun lichaam rondvliegen.

Volgens de Wet Natuurbescherming mogen dieren die worden geschoten niet onnodig lijden, maar het is de vraag wat dat in de praktijk betekent, en hoe het nu gecontroleerd wordt. Om niet onnodig te lijden zouden de dieren direct buiten bewustzijn moeten zijn. De praktijk is echter anders. In de beruchte uitzending van Een Vandaag over het schieten van knobbelzwanen was bijvoorbeeld te zien dat de dieren met aangeschoten vleugels uit de lucht vielen, en levend door honden gebeten en meegesleept werden. Over het schieten van dieren met hagel zijn schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

Een van de redenen dat vogels aangeschoten worden, is de grote afstand waarop de dieren geschoten worden. Statenlid Luuk van der Veer vraagt onder andere of het mogelijk is het schieten met hagel op te grote afstand en op groepjes dieren te verbieden.

In 2017 is al besloten (na een motie van de Partij voor de Dieren) om camera's in slachthuizen in te voeren om misstanden met dieren te voorkomen. Het invoeren van cameratoezicht tijdens de jacht is een logisch vervolg.

Ook het afschieten van grote hoefdieren op de Veluwe kan zo beter gecontroleerd worden door de toezichthouders van de provincie.

Het voorstel is om eerst een pilot te doen in tien wildbeheereenheden, die ieder een miniatuurcamera krijgen om op het geweer van een van de jagers te monteren. In eerste instantie kunnen de beelden thuis naar de website van de provincie geupload worden, zodat een handhavingsambtenaar van de provincie ze kan controleren. In een latere fase zouden beelden via 4G direct uit het veld verzonden kunnen worden. De provincie Gelderland gebruikt op dit moment al cameratoezicht voor belangrijke knooppunten op provinciale wegen.

De beelden van de tienduizenden dieren die in onze provincie jaarlijks worden neergeschoten kunnen verder zorgen voor draagvlak om meer financiële middelen ter beschikking te stellen voor alternatieve, diervriendelijkere methoden om schade aan gewassen te voorkomen.

Er kan nog tot 26 maart voor het voorstel gestemd worden.

Eerdere moties om de jacht in de provincie te beperken, bijvoorbeeld door de jacht op grond in het bezit van de provincie niet meer te verpachten, kregen wel steun van andere fracties, maar nog geen meerderheid van Provinciale Staten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil een debat over laagvliegen in de Achterhoek

De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat de provincie alsnog bezwaar maakt tegen de laagvliegende defensie-helikopters ...

Lees verder

Toerisme, klimaat en ecologie

De commissie EEM (Economie, Energietransitie en Milieu) besprak vandaag de koersnotitie "Beleef het in Gelderland". Hierin wo...

Lees verder