Partij voor de Dieren wil een debat over laag­vliegen in de Achterhoek


6 maart 2018

De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat de provincie alsnog bezwaar maakt tegen de laagvliegende defensie-helikopters in de Achterhoek. De Partij voor de Dieren heeft daarom een debat aangevraagd voor de Statenvergadering op 7 maart. De partij heeft eerder al schriftelijk gevraagd of Gedeputeerde Staten bereid waren om bezwaar te maken tegen de oefeningen en om erop aan te dringen ze af te laten breken.

De oefeningen, van 5 februari tot en met 23 februari, werden pas bij aanvang bekendgemaakt. Ze hebben geleid tot veel klachten. Dieren raakten in paniek, en soms gewond. Er is in het besluit van de minister van Defensie niets opgenomen over het mijden van veehouderijen, maneges en hertenparken, en de piloten wisten ook niet altijd waar die waren.

De Partij voor de Dieren wijst er in haar debatverzoek op dat de bedrijven met vee bij de overheid bekend zijn, en vindt het onbegrijpelijk dat die informatie niet is gebruikt en dat er geen voorschriften zijn opgenomen over het mijden van locaties met veel dieren. Ook het late tijdstip van het aankondigen van de oefeningen stuit de partij tegen de borst. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat de oefeningen ruim tevoren bekend waren gemaakt en dat omwonenden een mogelijkheid hadden gehad, bijvoorbeeld via het internet, voorafgaand aan de oefeningen te melden waar er zich gevoelige locaties bevinden.

Mocht blijken dat er geen bezwaar mogelijk is, dan wil de Partij voor de Dieren dat de provincie in elk geval een klacht indient over deze gang van zaken. De Partij voor de Dieren in Gelderland wil hierover komende woensdag een motie indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.

tekst debatverzoek

het debatverzoek op de site van de provincie

motie over laagvliegen op de site van de provincie

Gerelateerd nieuws

Gelderland moet zich meer inzetten tegen klimaatverandering

Op 7 maart 2018 gaan de Provinciale Staten van Gelderland definitief een beslissing nemen over het Klimaatinitiatief voor de ...

Lees verder

Cameratoezicht voor jagers

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie heeft voorgesteld cameratoezicht voor jagers in te voeren. Het voorstel is gedaan in...

Lees verder