Gelderland moet zich meer inzetten tegen klimaat­ver­an­dering


6 maart 2018

Op 7 maart 2018 gaan de Provinciale Staten van Gelderland definitief een beslissing nemen over het Klimaatinitiatief voor de provincie. Op 21 februari bespraken leden van de Provinciale Staten al dit Klimaatinitiatief. De Partij voor de Dieren kwam 2 jaar geleden met een opzet voor dit klimaatinitiatief, maar heeft zich -na veel overleg met de andere partijen- uiteindelijk genoodzaakt gezien om zich daaruit terug te trekken. Van het oorspronkelijke initiatief is na het herschrijven ervan door de andere partijen, waaronder de VVD, weinig meer overgebleven. Bovendien zijn er steeds meer signalen dat er meer en sneller maatregelen getroffen moeten worden dan waarin nu is voorzien. Uit een onderzoek door Urgenda blijkt dat Nederland in 2030 klimaatneutraal kan zijn en ook moet zijn om de temperatuurstijging onder de 1,5C te houden. De Partij voor de Dieren is van mening dat daarom ingezet moet worden op 2030, in plaats van pas in 2050.

De Partij voor de Dieren is verheugd dat zij de andere partijen heeft kunnen inspireren tot het aanpakken van het klimaatprobleem. Het klimaatinitiatief zorgt voor Gelders klimaatbeleid, wat verder gaat dan alleen energie. Ook de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals door landbouw (methaanuitstoot is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering), moet worden aangepakt. Iedereen weet dit. Maar toch hebben de noodzakelijke landbouwtransitie en plantaardige eiwittransitie volstrekt onvoldoende plek gekregen in het klimaatinitiatief. Dit is door het CDA en de VVD uit het initiatiefvoorstel geschreven. Middels amendementen wil de Partij voor de Dieren het klimaatinitiatief aanpassen zodat dit initiatief er werkelijk toe leidt dat Gelderland zich meer gaat inzetten tegen klimaatverandering.

amendement monitoring klimaatinitiatief

amendement versnelling klimaatinitiatief

amendement landbouwtransitie en klimaatinitiatief

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt Gelderland om opheldering mestvergisters

In Gelderland komen steeds meer mestvergisters. De Partij voor de Dieren is niet gelukkig met deze ontwikkeling. Er komt stee...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil een debat over laagvliegen in de Achterhoek

De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat de provincie alsnog bezwaar maakt tegen de laagvliegende defensie-helikopters ...

Lees verder