Partij voor de Dieren vraagt Gelderland om ophel­dering mest­ver­gisters


21 februari 2018

In Gelderland komen steeds meer mestvergisters. De Partij voor de Dieren is niet gelukkig met deze ontwikkeling. Er komt steeds meer overlast voor omwonenden en het bespoedigt niet de echte oplossing van het mestprobleem: minder dieren in Gelderland. In Kapel-Avezaath en Bemmel zijn omwonenden de overlast helemaal zat. Ondanks vele meldingen van overlast en handhavingsverzoeken doet de provincie Gelderland niets. Sterker nog, de provincie werkt mee aan deze ontwikkeling door de gedoogbeschikking in Kapel-Avezaath opnieuw te verlengen, zonder dat de omgeving hiervan op de hoogte is gesteld.
De Partij voor de Dieren vraagt opheldering over deze misstanden en wil weten waarom er opnieuw een gedoogbeschikking is verstrekt, en waarom de reguliere procedure niet is afgewacht. Ook stelt ze vragen over de handhaving. Volgens omwonenden schiet die tekort.
In 2005 heeft VROM stevige kritiek geuit op de gedoogpraktijk door de provincie. De Partij voor de Dieren wil daarom nu het college aan de tand voelen met vragen in de commissievergadering.

Rondvraag commissie EEM over gedoogbeleid