Partij voor de Dieren is bezorgd over uitbreiding Motor­cross op de Veluwe


1 augustus 2018

Het Motorsportpark Midden Gelderland aan de Koningsweg in Arnhem wil volgens recente berichten 700 zonnepanelen op hoge portalen monteren. Onder de portalen is ruimte voor tribunes en parkeren. Eerder is vergunning gevraagd voor meer crossdagen. De Partij voor de Dieren vindt dat verdere groei van motorcross niet op de Veluwe past en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het Motorsportpark is sinds 2016 gevestigd aan de Koningsweg in de gemeente Arnhem en huisvest twee clubs die destijds zochten naar nieuwe accommodatie. Een van beide banen bevond zich op korte afstand van de huidige locatie.

Zo is eerste instantie winst geboekt: het nieuwe terrein ligt dicht tegen de A50 aan, de versnippering van de Veluwe is afgenomen en de geluidoverlast is geconcentreerd op één plek. In het bestemmingsplan is de oppervlakte en bouwhoogte voor bijv. het clubhuis begrensd. Daarnaast is er een maximum aantal dagen dat de baan gebruikt mag worden.

In januari hebben de exploitanten een vergunning aangevraagd bij de Provincie voor het uitbreiden van het aantal crossdagen. GS hebben hier nog niet over beslist. Nu komt het park met een voorstel voor zonnepanelen op het terrein. Hiermee kunnen in de toekomst e-motoren van stroom worden voorzien. De Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak dat de exploitanten het gebruik van verbrandingsmotoren willen afbouwen. Er zijn echter twijfels of het voorgestelde aantal van 700 panelen voldoende energie oplevert voor ook nog eens dertig à veertig woningen waarvan in het artikel sprake is. Het is vermoedelijk het één of het ander. 700 zonnepanelen van 300 Wp leveren per jaar ongeveer 185.000 kWh stroom. Een elektrische crossmotor gebruikt ongeveer 5 kWh/h. Voor de 38.144 rijdersuren die zijn vergund (bijlage 1 bestemmingsplan) is dan ongeveer 190.000 kWh nodig. Het is dus de vraag of er nog wel iets overblijft voor de huizen. Want voor 30 – 40 huizen met warmtepomp zal ook ongeveer die hoeveelheid elektriciteit nodig zijn.

De Partij voor de Dieren meent dat groei van motorcross niet past op De Veluwe. De aanleg van de portalen met daaronder mogelijk tribunes zal de openheid van het gebied verder aantasten en het huidige maximale bebouwde oppervlak te boven gaan.

Belangrijker vindt de PvdD de geluidsoverlast. De Veluwe hoort stil te zijn. Geluid van motorcross is van een geheel andere aard dan van de A50. Het gaat om meer dan alleen decibellen. Het geluid van de crossmotoren is nog duidelijk te horen in het “stiltegebied” op meer dan een kilometer afstand. Op de gehele Veluwe geldt daarnaast “stiltebeleid”. Geluid mag hier niet toenemen en moet bij voorkeur afnemen. Groei van motorcross met meer gebruiksdagen, meer publiek en meer verkeer past daar niet in.

De Partij voor de Dieren wil dat de Provincie zich aan haar eigen beleid houdt en verdere groei van de motorcross aan de Koningsweg tegenhoudt.

Bron: Atlas Gelderland

De vragen kunnen worden ingezien op de site van de Provincie Gelderland en op onze eigen site

Gerelateerd nieuws

Luchtwassers doen niets voor dierenwelzijn, stank en ammoniakuitstoot blijven

We hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over zogenaamde Luchtwassers.Dit zijn installaties die op sta...

Lees verder

Droogte in de natuur

Drooggevallen beken, verdorde heide, dorstige dieren. De Gelderse natuur heeft ernstig te lijden onder de droogte van de afge...

Lees verder