Maak van de bus geen mestkar !


3 juni 2009

FRACTIE – Komende maand wordt door Provinciale Staten van Gelderland de aanbesteding van het Openbaar Vervoer besproken, en het gebruik van biobrandstof is daar een onderdeel van. De Partij voor de Dieren Gelderland is tegen het gebruik van biogas van slachtafval en mest als brandstof voor de bussen in Gelderland.

De Partij voor de Dieren in Gelderland roept gebruikers van het openbaar vervoer in Gelderland op om te protesteren tegen het gebruik van biogas van slachtafval en mest als brandstof voor de bussen in Gelderland.

Komende maand wordt door Provinciale Staten van Gelderland de aanbesteding van het Openbaar Vervoer besproken, en het gebruik van biobrandstof is daar een onderdeel van.

In antwoord op vragen (zie hier) sloot het Gelders college niet uit dat onder de nieuwe concessie het biogas voor bussen in Gelderland afkomstig zal zijn van bijvoorbeeld slachtafval zoals verhakselde eendagskuikens of nertsenkadavers, of van mest van koeien die nooit meer in de wei komen.

Reizigers die dieren een warm hart toedragen, en niet willen dat zij er aan bijdragen dat koeien uit de wei verdwijnen, kunnen reageren via openbaarvervoer@gelderland.partijvoordedieren.nl om op de hoogte gehouden te worden van verdere acties. Verder wordt aangeraden bij de vervoersbedrijven te vragen om vervoer zonder omstreden biobrandstoffen.

Diverse organisaties (zoals de Stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Vegetariërs Bond, en de Nederlandse Veganisten Vereniging) hebben het gebruik van biogas van mest of slachtafval al afgewezen, omdat het inefficiënt is, niet duurzaam, en geen oplossing biedt voor de problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt.

Meer achtergrondinformatie.

De afgelopen maanden zijn, met riante bijdragen van de provincie, in Gelderland een aantal aardgastankstations in gebruik gesteld. Ook bouwbedrijf Ballast-Nedam is via het dochterbedrijf CNG-Net actief in het realiseren van aardgastankstations. Het is merkwaardig dat het rijden op aardgas (in de artikelen die over het onderwerp werden geschreven) steevast “duurzaam” wordt genoemd.

Merkwaardig, want ook aardgas is een fossiele brandstof, die CO2 emissies met zich mee brengt. Wanneer aardgas als brandstof voor een auto of bus gebruikt wordt, wordt bovendien maar zo’n 20 % van de energie nuttig gebruikt. Het grootste deel van de kostbare energie verdwijnt als warmte via de radiator. Wanneer aardgas gebruikt wordt om onze woningen in de winter te verwarmen, gaat er vrijwel geen energie verloren, en bovendien kan er via de nieuwe verwarmingsketels binnenkort ook elektriciteit met een hoog rendement worden opgewekt, bijvoorbeeld voor de elektrische auto of scooter.

Gebruik van aardgas voor vervoer wordt (vaak onterecht) duurzaam genoemd, omdat plannen bestaan om om te schakelen naar biogas of “groen gas” wanneer aardgastankinstallaties via de subsidies meer zijn ingeburgerd. “Groen gas” is biogas afkomstig uit bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinstallaties of uit de vergistingsinstallaties die her en der op het platteland verschijnen, met subsidie van de provincie Gelderland.

De vergistingsinstallaties lijken echter meer een poging te zijn een oplossing te vinden voor de grote stroom “restmateriaal uit de agrarische industrie” (lees : mest en slachtafval uit de intensieve veehouderij), dan dat het een concrete bijdrage is aan het klimaatprogramma.

Covergisting van mest is namelijk niet duurzaam volgens rapporten van Alterra en Stichting Natuur en Milieu, gezien de milieuproblemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt.

Het heeft ook tot gevolg dat boeren beloond worden voor het op stal houden van koeien.

Biogas van Rioolwaterzuiveringsinstallaties is overigens volgens Natuur en Milieu wel duurzaam.

Gerelateerd nieuws

Belééfmanifestatie Meinerswijk, Arnhem

WERKGROEP - De Partij voor de Dieren Gelderland is aanwezig bij de Belééfmanifestatie in Meinerswijk in Arnhem op zondag 14 j...

Lees verder

Scherpenzeelse veehouders zuurste

FRACTIE - Uit milieuvergunningen van agrarische bedrijven blijkt dat in Gelderland de veehouderijen in Scherpenzeel per vierk...

Lees verder