Meer­derheid partijen tegen vervroegde inzet toiletten


18 februari 2016

De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en 50PLUS willen dat regionale treinen zo snel mogelijk over een toilet beschikken en niet pas vanaf 2021. De partijen willen hiervoor vervroegd extra middelen vrijmaken zodat regionale treinen eerder toegankelijk zijn voor iedereen. Een meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten bleek hier gisteren tegen te zijn.

Volgens de planning wordt pas vanaf 2021 begonnen met het bestellen van treinen met toiletten en het inbouwen van toiletten in bestaande treinen. De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en 50PLUS willen dat toiletten vervroegd beschikbaar gemaakt worden zodat iedereen kan reizen met de trein, ook bijvoorbeeld mensen met een beperking en kleine kinderen. Gisteren werd hierover een debat gevoerd tijdens de vergadering van commissie BOC.

De partijen werden hierin ondersteund door insprekers van reizigersorganisatie Rover, ROCOV en burgerinitiatief ‘Treinen Met Toiletten’. Volgens een van de insprekers voldoet Gelderland niet aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat Nederland vorige maand heeft ondertekend. Ook de andere insprekers bepleiten eerdere inzet van toiletten in regionale treinen zodat Gelderland niet achterblijft bij de landelijke ontwikkelingen.

Gedeputeerde Bieze wees vooral op nadelen, zoals extra kosten voor het openbreken van de concessies, extra kosten en overlast doordat treinen tijdelijk uit roulatie genomen worden en minder zitplekken in de trein. De meerderheid van de staten schaarde zich achter dit betoog. De gedeputeerde zegde wel toe met een voorstel te komen voor het gebruik van bestaande (nu dichte) toiletten in de Valleilijn, maar wil niet de huidige concessies uitbreiden. Op 16 maart is een voorlichtingsbijeenkomst over de concessies.

Bart Kuijer, PvdD commissielid: “Er is geen reden om te wachten. Er is grote behoefte aan treinen met toiletten en de kosten van inbouw van de toiletten moeten sowieso een keer gemaakt worden. Er is wel 5 miljoen euro beschikbaar voor het driedaagse evenement Giro d’italia, misschien zouden we roze toiletten moeten inbouwen zodat er wel geld voor beschikbaar komt.”