Zwanenleed


29 februari 2016

In de uitzending van EenVandaag van 24 februari was te zien hoe de jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland er aan toe gaat. Uit deze schokkende beelden komt naar voren dat de zwanenjacht in Zuid-Holland niet voldoet aan de regels, en controle en handhaving ontbreekt. Ook in Gelderland worden zwanen geschoten. Reden voor de Partij voor de Dieren Gelderland om een debatverzoek in te dienen om meer duidelijkheid te krijgen over de zwanenjacht.

Uit de uitzending van EenVandaag blijkt dat zwanen in het Groene Hart niet zachtzinnig worden doodgemaakt. Zwanen worden uit de lucht geschoten en als ze hierna nog leven worden ze of met gebroken vleugels achtergelaten, of doodgebeten door honden. Harm Niesen, voorzitter van de Faunabescherming, vertelt in de uitzending over de wrede taferelen: “Een zwaan is een groot beest. Dat betekent dat ze heel vaak niet in één keer direct dood zijn. Dat betekent dat ze behoorlijk moeten lijden alvorens ze gevangen worden.” Jagers laten hun jachthond de zwaan aanvallen en over de grond meeslepen, waarna jagers uiteindelijk de nek van de zwaan omdraaien.

Jagers krijgen een ontheffing om zwanen te schieten wanneer zwanen schade zouden aanrichten op het land. Zwanen zijn echter een beschermde diersoort en mogen enkel worden afgeschoten als ze ernstige schade veroorzaken. Dit is vaak niet het geval. Bovendien zijn de praktijken die zich afspelen in Zuid-Holland tegen de regels, maar controle en handhaving lijkt er niet te zijn.

Ook in Gelderland worden zwanen geschoten. Het is waarschijnlijk dat dit soort schokkende en illegale taferelen zich eveneens in Gelderland afspelen. Het is daarom van belang dat er meer duidelijkheid komt over het dierenleed waarmee de zwanenjacht in Gelderland gepaard gaat, over de schade die aanleiding is voor het schieten van de zwanen, en over de handhaving van de diverse regels. De Partij voor de Dieren heeft hiervoor een debatverzoek ingediend en wil dat de jacht op zwanen per direct wordt opgeschort. Op 2 maart zal hierover tijdens de Statenvergadering worden gesproken.


Update
02-03-2016

Vandaag heeft het debat over schieten van knobbelzwanen in de Provinciale Staten plaatsgevonden. PvdD Statenlid Luuk van der Veer vraagt zich af of er voldoende gedaan wordt om excessen tijdens zwanenjacht zoals getoond bij EenVandaag te voorkomen. De gedeputeerde moet aangeven wat hij doet en of er in Gelderland misstanden zijn. Handhaving is lastig, er zijn te weinig BOA’s. Volgens de wet moeten er eerst preventieve maatregelen worden genomen voordat tot afschot kan worden overgegaan. In een gepubliceerd overzicht van de faunabeheereenheid (FBE) staat aangegeven dat dit vaak niet gebeurt. Ook lijden zwanen onnodig, schoten met hagel zijn niet altijd dodelijk. De zwanen storten op de grond en worden aangevallen door honden. Daarna worden ze gedood door hun nek te breken, dit is een crime. Luuk van der Veer wil inzetten op andere maatregelen zoals dompelen van eieren zodat er minder zwanen komen.

De VVD is er van overtuigd dat de faunabeheereenheid de zaken in Gelderland goed op orde heeft. CDA wil eerst misstanden in Gelderland zien. D66 geeft aan dat dieren respectvol behandeld moeten worden en dat hij er vertrouwen in heeft dat het goed gaat in Gelderland. De PvdA deelt de zorgen van de PvdD en wil geen nieuwe ontheffing zolang er niet meer duidelijkheid is. Ook moet dit geagendeerd worden in de commissie RLW. ChristenUnie is voor de jacht en vindt dat jagers veel respect voor de natuur hebben. GroenLinks sluit zich volledig aan bij debatverzoek. Controle op jagen is vooral intern want voor externe controle (BOA's) is er nauwelijks menskracht. De SP wil voordat er nieuwe ontheffingen voor afschot verleend worden weten om welke schade (bedrag) het gaat. Zij willen ook hierover verder praten in de commissie.

Gedeputeerde van Dijk geeft aan dat er geen enkel bewijs of signaal is dat dit ook in Gelderland plaatsvindt en vindt Gelderland de meest diervriendelijke provincie. De ontheffing voor jacht op knobbelzwanen wordt volgende week in college GS besproken en komen dan richting Provincale Staten. De nieuwe natuurbeschermingswet treedt in werking op 1 januari 2017, mogelijk wordt de verordening hierop aangepast. Over de schade, in 24 van de ruim 40 wildbeheereenheden is dit afgelopen jaar voorgekomen, met een minimum van 250 euro per perceel.

Luuk van der Veer (PvdD) vindt dat de kans groot is dat jachtmisstanden ook in Gelderland plaatsvinden. Daarom hebben wij een motie ingediend om de jacht op zwanen op te schorten, en bij een nieuwe vergunning dierenwelzijn te onderzoeken en jacht te monitoren. De motie is verworpen.

Update
26-04-2016

Na het debat bleven nog veel vragen onbeantwoord. Ook werden we attend gemaakt op bericht op Facebook over een dode, en een aangeschoten en gewond achtergelaten zwaan bij een forellenvisvijver bij Doornspijk. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld over de zwanenjacht. We hebben gevraagd waarom er geen preventieve maatregelen zijn gemeld (preventieve maatregelen om schade te voorkomen zijn verplicht voordat er geschoten mag worden), of er alles aan gedaan wordt om zwanenleed te voorkomen, hoe het zit met de toezicht etcetera.

Gedeputeerde Staten hebben helaas geantwoord dat ze het vertrouwen hebben in de wildbeheereenheden en dat ze niet van plan zijn het beleid te veranderen. Jagers worden niet verplicht het afschieten van zwanen 24 uur vantevoren te melden, waardoor het moeilijk is voor de provincie om overtredingen te constateren. Ondertussen onderzoekt de dierenpolitie de zaak bij Doornspijk en wordt er bezwaar gemaakt tegen de ontheffing voor de jacht op zwanen. We wachten even deze ontwikkelingen af.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Meerderheid partijen tegen vervroegde inzet toiletten

De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en 50PLUS willen dat regionale treinen zo snel mogelijk over een toilet beschikken e...

Lees verder

Remt WEpod voor dieren?

Waarom remt de zelfrijdende auto WEpod niet voor dieren? Deze vraag stelt de Gelderse Partij voor de Dieren. Dit naar aanleid...

Lees verder