Motie tegen OV op biogas gemaakt uit slacht­afval, kadavers en mest.


2 juli 2008

Tijdens de statenvergadering van 2 juli 2007 heeft de fractie een motie ingediend met betrekking tot de plannen voor de nieuwe busverbinding Apeldoorn-Zwolle. Deze bus gaat mogelijk rijden op biogas gemaakt uit slachtafval, kadavers en mest. De Partij voor de Dieren roept de provincie Gelderland op om af te zien van het gebruik van dergelijke brandstof in het openbaar vervoer.

Het als duurzaam aangeprezen biogas is in werkelijkheid niet milieuvriendelijk, zoals ook wordt bevestigd door de Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu . De grondstoffen komen uit de intensieve veehouderij, die bekend staat om dieronvriendelijkheid, hoge CO² uitstoot en de verwoestende invloed op biodiversiteit en klimaat. Het gebruik van producten uit deze industrie voor 'duurzaam' openbaar vervoer is een onwenselijke ontwikkeling. De vervuilende keten van de intensieve veehouderij wordt hiermee verstevigd in plaats van afgeremd. Bovendien hebben inwoners van Gelderland met deze brandstof geen keus om voor echt duurzaam openbaar vervoer te kiezen. Ook vegetariërs en mensen die voor biologische producten kiezen worden hiermee in de hoek gedreven.

Voor de volledige tekst van de motie klik hier.