Vragen over berm­beheer langs provin­ciale wegen.


14 juli 2008

De Partij voor de Dieren Gelderland heeft opheldering gevraagd over het bermbeleid van de provincie naar aanleiding van het kapotklepelen van stukken waardevolle berm in Zutphen. Door rigoreuze behandelingen zoals in Zutphen verdwijnen talloze bijzondere plant- en diersoorten. De provincie is verantwoordelijk voor het beheren van de bermen langs de provinciale wegen en zeggen een ecologisch verantwoord bermbeheer te voeren.

Bermen zijn waardevolle kleine ecosystemen waar soorten een kans krijgen die in onze landbouw en tuinen weggecultiveerd zijn. Er komen onder andere zeldzame vlinders voor en een grote diversiteit aan wilde bloemen. Ook trekken rijk begroeide bermen allerlei insecten aan die vervolgens dienen als voer voor verschillende vogelsoorten. Bermen bieden verder beschutting voor onder andere kikkers en padden. Door klepelen (kapotslaan) of maaien worden deze belangrijke leefgebieden vernield, en door het gebruik van zwaar materieel worden kleine zoogdieren die hun holen in de berm maken doodgedrukt.

De Partij voor de Dieren Gelderland vraagt de provincie waarom er geen natuurvriendelijker onderhoud gepleegd wordt, en of de provincie toezicht houdt op het gemeentelijk bermbeheer. Ook vraagt de fractie om openbaarheid van het bermbeheerplan, zodat burgers het kunnen inzien.

Voor de volledige tekst met vragen klik hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief