Vragen over biogas van mest en slacht­afval voor openbaar vervoer


15 juli 2008

Tijdens de laatste statenvergadering is door de fractie een motie ingediend om Gedeputeerde Staten te verzoeken uit te spreken dat de nieuwe openbaar vervoer verbinding Apeldoorn-Zwolle niet op biogas zal rijden wanneer dat afkomstig is van vergiste mest, slachtafval of kadavers uit de intensieve veehouderij.

De gedeputeerde wilde dit niet toezeggen, en raadde de motie af, omdat dit niet als eis in de consessie zou kunnen worden opgenomen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend.

De fractie vraagt of het inderdaad juridisch gezien onmogelijk is om bij de aanbesteding van de opdracht de eis te stellen dat dergelijk biogas niet gebruikt wordt. En als dit niet geƫist kan worden, wat is daarvan dan de reden?

Voor de volledige tekst van de schriftelijke vragen klik hier.

Gerelateerd nieuws

Vragen over bermbeheer langs provinciale wegen.

De Partij voor de Dieren Gelderland heeft opheldering gevraagd over het bermbeleid van de provincie naar aanleiding van he...

Lees verder

Businformatie in Apeldoorn werkt niet goed

FRACTIE - De dure informatiepanelen die de provincie begin 2008 bij bushaltes in Apeldoorn heeft geplaatst, geven nog steeds ...

Lees verder