Ondanks dodelijke ziekte gaat de jacht op konijnen door


27 oktober 2016

De Partij voor de Dierenfractie heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht op wilde konijnen te stoppen.


Er heerst op dit moment een dodelijke virusziekte onder wilde konijnen in Nederland. Een dierenarts stelde op basis van eerdere uitbraken dat mogelijk de helft van de wilde konijnen zal overlijden.


In 2014-2015 werden in Gelderland bijna 1000 konijnen doodgeschoten via ontheffingen van de provincie Gelderland. De Partij voor de Dierenfractie heeft het college gevraagd de ontheffingen voor het doden van konijnen in te trekken, nu er een dodelijk virus rondwaart. RHD2 is een nieuwe variatie op het RHD-virus dat al langer bestaat.


De provincie geeft geen gehoor aan het verzoek van de PvdD. Ook in jaren waarin sprake was van ernstige konijnenziektes met nog hogere sterfgevallen, heeft de provincie niet afgezien van ontheffingen.


In de gemeente Wijchen werden de meeste konijnen doodgeschoten (398), zonder dat er preventieve maatregelen werden gemeld. De PvdD heeft de provincie gevraagd de Wildbeheereenheid (WBE) hierop aan te spreken. De provincie laat dit echter aan de Faunabeheereenheid (FBE) over en ziet jammer genoeg geen aanleiding om actie te ondernemen.


Ook vindt de PvdD het triest, dat er in 2015 op de begraafplaats in Barneveld nog zoveel konijnen werden doodgeschoten, alhoewel de afrastering op orde was gemaakt. Er had ook een vangkooi ingezet kunnen worden om de konijnen naar een andere plek over te brengen.