Vragen over de jacht op wilde konijnen


Indiendatum: okt. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Vorige week heeft onze fractie in de commissievergadering RLW gevraagd om de jacht op konijnen te (laten) stoppen, in verband met de dodelijke ziekte die er op dit moment heerst.
In aanvulling op die spoedeisende mondelinge vragen nog de volgende schriftelijke vragen :

  1. Het nemen van preventieve maatregelen is verplicht voordat er konijnen met de ontheffing van de provincie mogen worden geschoten. Volgens de rapportage hebben sommige WBE’s die preventieve maatregelen gemeld, maar de meeste niet. Wat gaat u hieraan doen ?
  2. Met name de WBE Wijchen en Waal heeft geen preventieve maatregelen gemeld, terwijl daar de meeste konijnen zijn geschoten (398). Gaat u de WBE daarop aanspreken ?
  3. De WBE Noord West Veluwerand heeft als preventieve maatregel een vangkooi opgegeven. Wordt er bedoeld dat de konijnen die daarmee zijn gevangen weer zijn losgelaten ? Hoeveel konijnen zijn er mee gevangen in verhouding tot het aantal dat is afgeschoten ? Waarom is deze methode niet op meer plaatsen gebruikt ?
  4. Op de begraafplaats in Barneveld werden in 2015 veel konijnen geschoten. Andere begraafplaatsen, zoals in Apeldoorn, hebben hun afrastering in orde gemaakt. Heeft Barneveld inmiddels ook preventieve maatregelen getroffen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 25 okt. 2016

Vraag 1 :

Het nemen van preventieve maatregelen is verplicht voordat er konijnen met de ontheffing van de provincie mogen worden geschoten. Volgens de rapportage hebben sommige WBE's die preventieve maatregelen gemeld, maar de meeste niet. Wat gaat u hieraan doen ?

Antwoord:

Wij zien geen aanleiding om daar nu actie op te ondernemen. Het treffen van preventieve maatregelen is niet vereist bij toepassing op volgroeid grasland en praktisch alle geregistreerde bejaagacties zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang genomen. Er werd op dat moment geen gebruik gemaakt van de ontheffing maar van de landelijke vrijstelling waarvoor geen registratieverplichting geldt. Overigens verwachten wij van de Faunabeheereenheid (FBE) dat zij een Wildbeheereenheid (WBE) er op aanspreekt als er aanwijzingen zijn dat het nemen van preventieve maatregelen door jachthouders binnen de WBE te wensen over laat.

Vraag 2 :

Met name de WBE Wijchen en Waal heeft geen preventieve maatregelen gemeld, terwijl daar de meeste konijnen zijn geschoten (398). Gaat u de WBE daarop aanspreken ?

Antwoord:

Nee, zie ons antwoord onder 1.

Vraag 3 :

De WBE Noord West Veluwerand heeft als preventieve maatregel een vangkooi opgegeven. Wordt er bedoeld dat de konijnen die daarmee zijn gevangen weer zijn losgelaten ? Hoeveel konijnen zijn er mee gevangen in verhouding tot het aantal dat is afgeschoten ? Waarom is deze methode niet op meer plaatsen gebruikt ?

Antwoord:

Uit informatie van de FBE blijkt dat binnen WBE Noord West Veluwerand één jachtaktehouder een vangkooi heeft geplaatst maar daar geen konijnen mee heeft gevangen. Binnen de WBE zijn 14 konijnen geschoten op basis van de ontheffing. Het is niet bekend waarom de vangkooi niet op meerdere plaatsen is ingezet.

Vraag 4 :

Op de begraafplaats in Barneveld werden in 2015 veel konijnen geschoten. Andere begraafplaatsen, zoals in Apeldoorn, hebben hun afrastering in orde gemaakt . Heeft Barneveld inmiddels ook preventieve maatregelen getroffen ?

Antwoord:

Ja, uit informatie van de FBE blijkt dat de gemeente Barneveld al een konijnenwerend raster had en tevens in 2013 een toegangshek zodanig heeft aangepast dat er geen konijnen meer onderdoor kunnen.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over uitbreiding megastal Geesteren

Lees verder

Vervolgvragen asbestrisico steenfabriek Dodewaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer