Oplossing verbinding Arnhem - Apeldoorn dubieus


9 februari 2015

Na een jarenlange zoektocht heeft provincie Gelderland dé oplossing gevonden voor een directe verbinding tussen Arnhem en Apeldoorn, een van de vastgelegde ambities uit het Coalitieakkoord uitdagend Gelderland 2011-2015. De hoogwaardige verbinding tussen Arnhem en Apeldoorn wordt gerealiseerd door van de bestaande buslijn 231 een aantal haltes te schrappen. Een opvallende keuze na jarenlang onderzoek vindt onze fractie. We vragen ons af of het een onderbouwde keuze is, of puur een symbolische daad zodat het coalitieakkoord wordt nageleefd. We hebben daarom een debatverzoek ingediend om het voorstel te bespreken tijdens de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie op 11 februari.In het Coalitieakkoord uitdagend Gelderland 2011-2015 staat het volgende:

De directe spoorverbinding tussen Arnhem en Apeldoorn en de verbetering van de spoorlijn Arnhem – Winterswijk moeten worden gerealiseerd”.

Na een jarenlang durende zoektocht en studie is de conclusie dat de hoogwaardige verbinding tussen Arnhem en Apeldoorn zal worden gerealiseerd door van de bestaande lijn 231 haltes te schrappen. In het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt de aanpassing van lijn 231 omschreven als: “het mooie resultaat wat nu in afstemming met de partners dit jaar uitgevoerd zal worden waardoor reizigers al in december met een snelle verbinding van Arnhem naar Apeldoorn en vice versa kunnen reizen.

Afweging
Het schrappen van bushaltes heeft natuurlijk ook een aantal nadelen. In Apeldoorn is eenzelfde experiment misgelopen, en zijn na twee jaar alle wijzingen weer teruggedraaid.

Onze fractie wil een onderbouwing zien, dat het aanpassen van lijn 231 is gebaseerd op gebruiksgegevens en dat daar op een rationele manier van kan worden afgeleid dat het schrappen van haltes niet een symbolische bestuurlijke daad is, om toch iets uit de passage in het coalitieakkoord te doen. Wij zien graag dat er altijd een openbare berekening/afweging is om aanpassingen van busdiensten te motiveren.


Luister hier het debat na.