Partij voor de Dieren Gelderland wil route­planner voor edel­herten


26 juni 2013

Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren in Gelderland heeft zojuist in de Statenvergadering, bij de behandeling van de voorjaarsnota, verzocht om een ‘routeplanner voor edelherten’ te ontwikkelen. Dit omdat de ecologische hoofdstructuur (EHS) nu op veel plaatsen nog een doolhof is, met veel doodlopende wegen. Ook de verbindingen met het buitenland zijn vol gevaren of ontbreken.

Edelherten moeten hun weg zien te vinden langs rasters, wegen, spoorverbindingen, jachthutten, landbouwgebieden, agrarische enclaves, steden en dorpen en andere obstakels. Het idee is de app of website als afstudeerproject door studenten aan een hogeschool te laten ontwikkelen. De provincie kan daarbij de gegevens over bijvoorbeeld leefgebieden en ecologische verbindingszones verstrekken. De informatie over de ecologische verbindingen is op dit moment niet goed beschikbaar, waardoor ook Statenleden weinig inzicht hebben in de ontwikkeling van de verbindingszones. De plannen voor ecoducten en agrarisch medegebruik zijn al diverse malen veranderd.

Het voorstel werd door collega Statenleden met veel belangstelling ontvangen. Later vandaag zal het college een reactie geven.


UPDATE 14:45 UUR

De gedeputeerde stelde in zijn reactie dat het de Statenleden waarschijnlijk niet zal verbazen dat hij de motie ontraadt. De andere fracties hebben aan de wens van Gedeputeerde Staten voldaan door allen tegen de motie te stemmen. De Partij voor de Dierenfractie zal nu zelf het realiseren van een ‘routeplanner voor edelherten’ initiëren.


> Klik hier voor de ingediende motie