Provincie verzaakt in rapportage over stik­stof­de­po­sities


25 juni 2013

In september 2012 had Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verslag moeten doen van de ontwikkeling van de stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden in 2011. Tot op heden is dit verslag nog niet ontvangen. De Partij voor de Dierenfractie Gelderland vraagt vandaag, tijdens het vragenuur van de Statenvergadering, naar het rapport over stikstofdeposities.

Fractievoorzitter Luuk van der Veer heeft de indruk dat de stikstofbank van Gelderland (waarmee de stikstofrechten van bedrijven worden gesaldeerd) failliet is. Als dat het geval is, dreigt de schuldenlast op de gevoelige natuur afgewenteld te worden. Om te weten te komen of dit daadwerkelijk het geval is, zal de verantwoordelijke gedeputeerde zich moeten houden aan artikel 17 van de Verordening Stikstof en Natura 2000, dat stelt: “Gedeputeerde Staten doen jaarlijks verslag aan Provinciale Staten van de ontwikkeling van de stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden in het voorafgaande kalenderjaar, voor het eerst in september 2012”.

Tijdens de vergadering van commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) op 12 juni gaf de gedeputeerde aan dat het verslag zo snel mogelijk richting Provinciale Staten gestuurd zou worden. De fractie heeft het verslag nog niet mogen ontvangen.


> Hier kunt u de vragen lezen.