Giftige bestrij­dings­mid­delen in natuur­ge­bieden


10 juli 2013

Natuurliefhebbers hebben bij de Partij voor de Dieren melding gedaan van twee gevallen van bollenteelt in Natura 2000-gebied de Veluwe, met de vraag of dat wel mag. De bollenteelt gaat in het algemeen gepaard met een veel hoger gebruik aan giftige gewasbeschermingsmiddelen dan maïsteelt, dat voorheen op de percelen plaatsvond. De partij vreest voor schadelijke gevolgen voor de natuur en heeft daarom Statenvragen gesteld.

In andere provincies is gedetailleerd onderzocht of bollenteelt in een Natura 2000-gebied schadelijk is voor de natuur. De Partij voor de Dierenfractie Gelderland vindt dat de provincie Gelderland dat ook moet doen. Bij bollenteelt wordt gebruik gemaakt van tien tot twintig keer zoveel gewasbeschermingsmiddelen als bij maïsteelt, met te verwachten schadelijke gevolgen van dien.

De gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor bepaalde vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden. Ook voor bijen zijn de gewasbeschermingsmiddelen erg giftig, terwijl bijen door hun bestuiving een belangrijke rol in de biodiversiteit en onze voedselvoorziening spelen.

Met de vandaag ingediende Statenvragen wil de Gelderse fractie te weten komen in hoeverre Gedeputeerde Staten het toelaatbaar acht dat grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in Natura 2000gebieden worden gebruikt. Ook vraagt de fractie naar de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De Partij voor de Dieren strijd al langer tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en heeft onlangs de website ‘Gifklikker.nl’ geopend. Via dit meldpunt kunnen burgers hun zorgen melden over gifgebruik in hun omgeving.

__________

update: Het meldpunt gifklikker.nl is inmiddels gesloten