Partij voor de Dieren: Sterk door kritisch te zijn


14 januari 2015

Hoewel de Gelderse Partij voor de Dieren maar één zetel heeft in Provinciale Staten van Gelderland, heeft de fractie ook in 2014 weer resultaten geboekt. Door kritische vragen te stellen en betrokken te zijn met al wat in de provincie speelt is het de fractie gelukt om bewindslieden nogmaals aan het denken te zetten en zelfs beleid te veranderen.We hebben bijvoorbeeld vragen gesteld die betrekking hebben op dieren, zoals het gebruik van waterbommen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Als resultaat van onze vragen over de veiligheid van dieren in het water zijn de waterbommen van het programma ‘’Waal in Vlammen’’, het vuurwerkevenement van de wandelmars, geschrapt. We maakten ons ook in 2014 weer hard voor de weidegang van koeien, en stelde het onderwerp diverse malen aan de orde door schriftelijke vragen te stellen. We willen niet dat de melkveehouderij straks alleen maar bestaat uit koeienmegastallen, en dat er geen koe in de wei meer te vinden is.

Ook de natuur en het milieu kregen het afgelopen jaar weer alle aandacht van fractievoorzitter Luuk van der Veer. Naar aanleiding van schriftelijke vragen heeft de provincie besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van bollenteelt op de Veluwe. Uit het onderzoek blijkt dat de ecologische gevolgen voor natura 2000 gebieden groot kunnen zijn. De provincie heeft daarom besloten om een vergunningsplicht in te stellen voor bollenteelt op bepaalde natuurgebieden van de Veluwe.

In totaal stelde onze fractie 28 keer schriftelijke vragen. De meerderheid van de vragen werden gesteld over de intensieve veehouderij en landbouw. Het stellen van schriftelijke vragen is één van de belangrijkste middelen die een kleine fractie heeft om bewindslieden aan het denken te zetten en beleid te veranderen. Door het stellen van vragen zijn diverse ambtenaren inhoudelijk aan de slag geweest met dierenwelzijn, natuur en milieu. Een positieve ontwikkeling, want ook de Gelderse flora en fauna verdient de aandacht!