Overlast voor flora en fauna bij Radio Kootwijk


21 januari 2015

Ondanks het ontbreken van een vergunning voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, voormalig zendgebouw gelegen in een kwetsbaar natuurgebied, worden er met regelmaat verstorende evenementen gehouden. De Partij voor de Dieren Gelderland wil weten waarom de provincie niet optreed tegen verstoring van de beschermde flora en fauna door deze activiteiten, die worden georganiseerd zonder vergunning en stelt vragen.

Radio Kootwijk is een voormalig zendstation midden op het beschermde natuurgebied de Veluwe. Een vergunning die in 2012 was verleend, om het zendgebouw en omliggende natuurgebied van 450 hectare te herontwikkelen is vernietigd. Zonder vergunning mogen in het gebied geen activiteiten plaatsvinden die schadelijke effecten hebben op de natuur. Er vinden echter regelmatig verstorende evenementen plaats. Onze fractie kreeg zelfs een bericht van een natuurliefhebber die bij een wandeling in de avonduren tot zijn verbazing muziek hoorde op de grote stille heide, en tot de ontdekking kwam dat er een rave party in het gebouw in het natuurgebied aan de gang was.

Bij eerdere werkbezoeken van de commissie Landelijk gebied werd nota bene nog verteld over de gevoelige korstmossen en andere flora rond het oude zendgebouw, en dat het betreden daarvan ongewenst was. Langs het gebied lopen ook belangrijke ecologische verbindingen die aansluiten op de wildecoducten Harm van de Veen en Hoog Buurlo.

Onze fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten waarom er niet opgetreden wordt tegen verstoringen in het natuurgebied die worden georganiseerd zonder dat er een Natuurbeschermingswetvergunning is. Ook verzoeken we om een overzicht van de evenementen die op de terreinen plaatsvinden. Begin februari staat er weer een evenement gepland met muziek tot half drie 's nachts. We willen graag weten wat het maximale geluidsniveau mag zijn en tot welke afstand deze muziek voor dieren waarneembaar en mogelijk verstorend is.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Sterk door kritisch te zijn

Hoewel de Gelderse Partij voor de Dieren maar één zetel heeft in Provinciale Staten van Gelderland, heeft de fractie ook in 2...

Lees verder

Provincie Gelderland negeert dierenwelzijn in veehouderijen

Provincie Gelderland werkt nu aan de uitwerking van de Omgevingsverordening waarin intensieve veehouderijen onder bepaalde vo...

Lees verder