Partij voor de Dieren dient stort­vloed aan moties in bij plus­sen­beleid


29 juni 2016

Vandaag is het Gelders Plussenbeleid besproken in de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren heeft negen moties ingediend over het Gelders Plussenbeleid. Via de moties willen wij regelen dat biologische veehouderij meer kansen krijgt en de maximale bouwblokgrootte blijft bestaan. Alle moties zijn verworpen.

Provincie Gelderland wil met het Plussenbeleid de veehouderij mogelijkheden geven om uit te breiden boven de toegestane 1,5 hectare. Extra uitbreiding wordt mogelijk als een veehouderij bovenwettelijke maatregelen neemt, zogenoemde ‘plussen’.

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie vindt dat er gefocust moet worden op dierenwelzijn en biologische veehouderij, in plaatst van ongebreidelde uitbreiding en megastallen. Daarom hebben wij negen moties ingediend bij het Plussenbeleid.

In de moties wordt ingegaan op verschillende aspecten van het beleid: De Partij voor de Dieren wil dat er een visie komt over de toekomst van de veehouderij in Gelderland. Dat er vooral wordt gekeken naar uitbreiding van biologische veehouderij. De PvdD pleit voor het behouden van de maximale bouwblokmaat. Er moet een maximale bebouwingspercentage worden ingesteld om toegankelijkheid te waarborgen voor de brandweer bij calamiteiten. Ook zouden er geen stallen moeten komen met meerdere verdiepingen. Verder wordt verzocht om een speciaal beleid voor geitenhouderijen vanwege onrust over Q-koorts.

Alle ingediende moties zijn verworpen. De Partij voor de Dieren kan niet achter beleid staan die alleen focust op groei. PvdD fractievoorzitter Luuk van der Veer: “Ongebreidelde groei van veehouderijen, met steeds grotere megastallen, is niet de oplossing. Het beleid zou zich moeten richten op kwaliteit, waarbij gefocust wordt op dierenwelzijn en biologische veehouderij.”