Partij voor de Dieren: grootste aantal moties en vragen


19 maart 2019

De PvdD heeft in de afgelopen periode (2015-2019) weer een groot aantal moties, amendementen en vragen ingediend. Onderstaande afbeeldingen geven hier een goed overzicht van.

Zo diende de Gelderse fractie van de PvdD in 2018 in totaal 49 moties en 31amendementen in, veelal rondom thema’s waar de partij zich voor inzet, zoals dierenwelzijn, energietransitie en bescherming en vergroting van natuurgebieden.

Het aantal aangenomen amendementen lijkt klein, maar omdat met een amendement direct een voorstel aangepast wordt heeft het meer invloed dan een motie. Het is dus opvallend dat relatief veel van de aangenomen amendementen van de Partij voor de Dieren zijn.

De volgende amendementen zijn aangenomen:

Amendement voor het stimuleren van de plantaardige eiwittransitie

Amendement om voor tellingen gevangen kikkers weer terug te mogen zetten

Amendement voor het beschermen van de Nationale Landschappen


Een deel van deze moties en amendementen werd mede-ingediend door andere partijen, met name met GroenLinks en de SP werd veel samengewerkt.

Wij staan voor: