Partij voor de Dieren niet naar bijeen­komst PS Over­ijssel en Gelderland


7 december 2016

De Partij voor de Dieren heeft zich afgemeld voor de informele bijeenkomst van Provinciale Staten van Overijssel en van Gelderland op 7 december.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de "Duitslandstrategie" besproken. Het gaat echter alleen over de onderwerpen Economie en Mobiliteit. De onderwerpen Milieu, Natuur en Energietransitie zijn weggelaten. De fractie wilde de collega's in Overijssel en Gelderland ook graag spreken over de precaire toestand van natuur en milieu. Samenwerking met onze Duitse buren is daarbij van grote toegevoegde waarde. De PvdD heeft verzocht deze onderwerpen weer aan de agenda toe te voegen, maar hier werd geen gehoor aan gegeven.

Natuurlijk is het goed om er aandacht aan te besteden hoe het op het terrein van Economie en Mobiliteit nog veel beter kan, in goede samenwerking met buurlanden. Maar onze snelwegen zijn verkozen tot de beste ter wereld, de Nederlandse infrastructuur staat op de derde plaats volgens het World Economic Forum, en in Europa staat de Gelderse economie van de 262 regio's op de 16e plaats. Op het gebied van biodiversiteit en energietransitie loopt Nederland echter helaas achteraan in Europa. Wat betreft het milieu is de situatie ook niet rooskleurig, denk aan de problemen met ammoniakdepositie, met fijnstof, met fosfaten en met het mestoverschot in beide provincies. Problemen die niet stoppen aan de grens met ons buurland.

Omdat er geen aandacht is voor natuur en milieu heeft de Partij voor de Dierenfractie besloten zich af te melden voor deze dubbel PS.

Gerelateerd nieuws

Tegen subsidie dieronvriendelijke paardenraces

De Partij voor de Dieren Gelderland heeft gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten kritiek geuit op de 40.000 e...

Lees verder

Bijna 400 megastallen in Gelderland

Het Gelders Plussenbeleid waarover de Provinciale Staten op 25 januari gaan stemmen maakt megastallen mogelijk zonder een max...

Lees verder