Stal­branden en omge­vings­visie


vertel de provincie wat je vindt!

5 augustus 2018

Bij de wake in Didam van actiegroep Burning Souls op zaterdag 4 augustus voor de 2500 bij de stalbrand omgekomen varkens heeft Luuk van der Veer verteld over de mogelijkheid om te reageren op de omgevingsvisie van de provincie die nu (tot en met donderdag 9 augustus) ter inzage ligt.

Het is maar een paar minuten werk, en het is belangrijk de provincie te laten weten dat we beter met dieren moeten omgaan !

Hieronder staat eerst hoe het moet, daarna een toelichting.

Iedereen mag reageren, ook als je in andere provincies of in het buitenland woont.

 1. Ga naar https://www.gelderland.nl/Planoviewer-zienswijze-indienen-Omgevingsvisie-Gaaf-Gelderland

 2. Klik op de tekst "Inspraak" rechtsboven.

 3. Je moet nu kiezen uit twee opties. Kies voor "Ontwerp-omgevingsvisie Gaaf Gelderland".

 4. Kies nu of je namens jezelf of namens een organisatie een reactie geeft.

 5. Vul je naam en adresgegevens in.

 6. Kies nogmaals voor "Ontwerp-omgevingsvisie Gaaf Gelderland" ...

 7. Kies nu voor het thema 1 "Ons doel: gezond, veilig, schoon en welvarend"

 8. Vul bij "zienswjze 1" in waarom je het belangrijk vindt dat er aandacht is voor dieren in de omgevingsvisie. (Op dit moment gaat de omgevingsvisie over (de veiligheid van) mensen, en is er geen aandacht voor de veiligheid van dieren. Zie de toelichting verderop.)

  In het actieplan voor stalbranden staat bijvoorbeeld dat de provincies ervoor kunnen zorgen dat er geen grote stallencomplexen worden gebouwd waar de brandweer in geval van nood nooit bij kan. De provincie kan ook stallen met verdiepingen verbieden (dieren hebben bij brand al weinig kans, maar op de tweede verdieping kun je het natuurlijk helemaal vergeten).

  Schrijf dus bijvoorbeeld dat je het afschuwelijk vindt dat er zoveel dieren omkomen bij stalbranden, en dat ook de provincie Gelderland daar al het mogelijke tegen moet doen. Dat het dus belangrijk is dat de omgevingsvisie niet alleen over mensen gaat, en over de veiligheid van mensen, maar dat er ook aandacht is voor dieren, en de veiligheid van dieren.

  Schrijf er eventueel ook bij dat je weidegang belangrijk vindt en alle andere zaken die je voor dieren belangrijk vindt, want in de oude versie stond nog dat de provincie weidegang wil bevorderen, maar in de nieuwe is het geschrapt.

 9. Kies "volgende", doe de volgende stappen en verstuur het formulier.

Toelichting

De omgevingsvisie is voor de provincie het uitgangspunt bij het maken van plannen en regels. De provincie wil de omgevingsvisie aanpassen, en heeft de nieuwe versie ter inzage gelegd, zodat iedereen daarop kan reageren.

Hier vind je de tekst : https://www.gelderland.nl/Klikbare-PDF-Omgevingsvisie-Gaaf-Gelderland

(Hier vind je nog meer informatie : https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel )

Als je in de tekst zoekt op het woordje "veilig" zie je dat dat maar liefst 40 keer voorkomt. Maar het gaat dan over veiligheid voor mensen. Niet over veiligheid voor dieren of over stalbranden. De omgevingsvisie gaat helaas vooral over mensen.

Zie bijvoorbeeld bladzijde 18 :

"Wij, mensen, zijn sociale wezens. We vormen samen een gemeenschap. We willen elkaar kunnen ontmoeten. We willen ons kunnen verplaatsen en bereikbaar zijn. Dat geldt voor jong en oud, voor stedelingen en dorpelingen."

en zo gaat het verder.

Waarom staat dat er alleen voor mensen ? Dat is toch triest ? Dieren zijn ook sociale wezens. Dieren vormen ook een gemeenschap. Dieren willen elkaar ook kunnen ontmoeten, en zich kunnen verplaatsen. (Bijvoorbeeld dieren in het wild, richting de uiterwaarden als het zo droog is zoals nu !)

In de huidige omgevingsvisie staat nog dat de provincie weidegang wil bevorderen (hier op bladzijde 84 : https://www.gelderland.nl/Omgevingsvisie-25-januari-2018 ). In de nieuwe is die tekst geschrapt...

pvdd logo

Gerelateerd nieuws

Droogte in de natuur

Drooggevallen beken, verdorde heide, dorstige dieren. De Gelderse natuur heeft ernstig te lijden onder de droogte van de afge...

Lees verder

Is nieuwe commissaris een dierenvriend ?

Nog tot en met zondag 19-8 kan iedereen laten weten wat voor soort persoon de nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland...

Lees verder