Dieren in het wild


In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Natuurgebieden in Gelderland moeten daarom niet kleiner worden maar het liefst groter en ze moeten onderling met elkaar verbonden worden. Ook moeten er verbindingen komen met natuur buiten de provincie.

De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de plezierjacht – inclusief het afschieten van dieren in het kader van zogenaamd populatiebeheer. De plezierjacht is een wrede hobby met veel dierenleed tot gevolg. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden genadeloos verbroken en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. Beheer van populaties kan het beste gebeuren door te zorgen dat jagende dieren zoals roofvogels, vossen en wolven in Gelderland hun leefgebied kunnen vinden.

Het standpunt Dieren in het wild is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten