Aanvul­lende vragen kauwtjes in Zalt­bommel


Indiendatum: jan. 2015

In reactie op onze vragen over de kauwtjes aan het begin van deze week, heeft het bedrijf in een artikel in het Brabants Dagblad laten weten dat het niet de bedoeling is de dieren af te schieten, maar dat ze zullen worden gevangen, en kilometers verderop zullen worden losgelaten, zodat in vier jaar de populatie bij het bedrijf teruggedrongen wordt.

In de ontheffing heeft de provincie echter opgeschreven dat de vogels als ze zijn gevangen zo snel mogelijk moeten worden gedood :

“Met betrekking tot de op basis van deze ontheffing in een vangkooi gevangen dieren wordende volgende eisen gesteld:

  • de ontheffinggebruiker is verplicht dagelijks de gevangen kauwen op een zo snel mogelijke manier te doden en hierbij dierenwelzijn en de regels van de diergezondheids- en welzijnswet te waarborgen;
  • voor zover er andere diersoorten dan de kauw gevangen worden, dienen deze onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld.


Wellicht is er sprake van een misverstand.

In het artikel staat verder dat afschieten van de dieren eigenlijk alleen een theoretische keuze is. Kogels uit een luchtgeweer kunnen namelijk schade veroorzaken in het chemiebedrijf, dat op de BRZO-lijst staat.

  1. Mag het bedrijf met deze ontheffing de kauwen enkele kilometers verderop loslaten, zoals de bedoeling is ?
  2. Kunt u de ontheffing zo snel mogelijk aanpassen, zodat de gevangen kauwen niet worden gedood, maar zo snel mogelijk verderop moeten worden losgelaten ?
  3. Wat kan en/of moet er dan gedaan worden om te voorkomen dat twee vogels van een paartje die apart gevangen worden elkaar niet meer terugvinden ?
  4. Wilt u de mogelijkheid om de dieren af te schieten verwijderen, omdat dit vooralsnog niet de bedoeling is, en gevaarlijk voor het chemische bedrijf ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de aanvullende vragen als PDF te vinden

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 5 jan. 2015

Vraag 1 :
Mag het bedrijf met deze ontheffing de kauwen enkele kilometers verderop loslaten, zoals de bedoeling is?

Antwoord:
De berichtgeving in het Brabants Dagblad is niet overeenkomstig ons besluit. De afgegeven ontheffing betreft, zoals gevraagd, het vangen en doden van kauwen, niet vangen, transporteren en vrijlaten. Inmiddels is een aanvulling op de ontheffing voor het vangen, levend vervoeren en loslaten door het bedrijf gevraagd en na beoordeling op effectiviteit en risico op misbruik, door ons verleend. Door middel van ringen zal gemonitord worden of de dieren weer terugvliegen naar hun oude leefgebied.

Vraag 2 :
Kunt u de ontheffing zo snel mogelijk aanpassen, zodat de gevangen kauwen niet worden gedood, maar zo snel mogelijk verderop moeten worden losgelaten?

Antwoord:
Dat hebben wij gedaan, zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3 :
Wat kan en/of moet er dan gedaan worden om te voorkomen dat twee vogels van een paartje die apart gevangen worden elkaar niet meer terugvinden?

Antwoord:
Dat is niet te vermijden.

Vraag 4 :
Wilt u de mogelijkheid om de dieren af te schieten verwijderen, omdat dit vooralsnog niet de bedoeling is, en gevaarlijk voor het chemische bedrijf?

Antwoord:
Nee, het staat het bedrijf vrij om al dan niet van de gevraagde en geboden mogelijkheden voor een ontheffing gebruik te maken als de veiligheid in het geding is. Het geweer wordt zonodig alleen aanvullend gebruikt en uiteraard alleen daar waar dat uit veiligheidsoverwegingen geen gevaar oplevert.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> De antwoorden zijn hier als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer