Schrif­te­lijke vragen over het afschieten van wasberen


Vragen over alter­na­tieve, dier­vrien­de­lijke methoden

Indiendatum: mei 2019

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum :

16-5-2019

van :

L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp :

Afschieten van wasberen

Vorige maand werd bekend dat de provincie Limburg toch geen wasberen gaat afschieten, omdat het mogelijk bleek de dieren op te vangen[1].

Ook in Gelderland zijn plannen om op wasberen te gaan schieten. De provincie wil daarvoor een opdracht aan de FBE (“Faunabeheereenheid”) geven[2]. Dit terwijl vorig jaar in Gelderland nog wasbeertjes uit een shredder werden gered en opvang werd gevonden[3].

Dierenwelzijnsorganisaties zien bij verwilderde katten het vangen, steriliseren en terugzetten van de dieren als een diervriendelijke methode om populaties te beperken, of in ieder geval als diervriendelijker dan afschot. Bij wasberen is deze methode ook toepasbaar[4]. Een probleem dat genoemd wordt, is dat het niet mogelijk zou zijn om het verschil te zien tussen dieren die al gevangen en gesteriliseerd zijn, en dieren die dat niet zijn. Recent is echter gebleken dat individuele wasberen bijvoorbeeld op basis van hun voetzolen onderscheiden kunnen worden[5]. Zo zou voorkomen kunnen worden dat dieren die al behandeld zijn opnieuw gevangen worden.

Vragen

  1. Wat is de status van de opdracht aan de FBE ? Worden in Gelderland wasberen geschoten ?

  2. Zijn er in Gelderland meer of minder wasberen dan in Limburg ? Als Limburg de wasberen kan opvangen, in plaats van ze te schieten, dan moet Gelderland dat toch ook kunnen ?

  3. Bent u bereid een opdracht aan de FBE, als die al gegeven is, onmiddellijk in te trekken ?

  4. Eerder heeft onze fractie al gevraagd om innovatieve methoden te gebruiken om ganzen te verjagen in plaats van ze te doden[6]. Diervriendelijke methoden om schade aan gewassen te voorkomen kunnen een belangrijk exportartikel zijn. Hoe heeft de provincie dit de afgelopen jaren gestimuleerd en welk bedrag is eraan besteed ?

  5. Bent u bereid het gebruik van innovatieve, diervriendelijke methoden te stimuleren, die het doden van wasberen of andere dieren voorkomen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://nos.nl/artikel/2280169-limburg-gaat-toch-geen-wasberen-afschieten.html

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/487039

[3] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2313017/Wasbeertjes-gered-van-pijnlijke-dood-in-shredder

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-524130.pdf

[5] https://www.researchgate.net/publication/308921140_Individual_Identification_of_Raccoons_Procyon_lotor_Using_Track_Plate_Foot_Printing

[6] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/1702663/1

©Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 5 jun. 2019

1. Wat is de status van de opdracht aan de FBE? Worden in Gelderland wasberen geschoten?

Antwoord:

Wij zijn van plan om binnenkort een opdracht te verstrekken aan de FBE zodra wij van hen een voorstel hebben ontvangen als bedoeld in ons Plan van aanpak invasieve exoten Gelderland (PS2018-856). Daarmee wordt voorkomen dat deze soort de biodiversiteit in Gelderland aantast. Er is op dit moment geen ontheffing of opdracht van ons College om wasberen te schieten.

2. Zijn er in Gelderland meer of minder wasberen dan in Limburg? Als Limburg de wasberen kan opvangen, in plaats van ze te schieten, dan moet Gelderland dat toch ook kunnen?

Antwoord:

Of er hier meer of minder wasberen zijn dan in Limburg is ons niet bekend, er is sprake van incidentele waarnemingen. In de overwegingen bij de EU-Verordening voor invasieve uitheemse soorten worden invasieve uitheemse soorten zoals de wasbeer genoemd als een van de voornaamste bedreigingen voor de biodiversiteit. Voorop staat dat wasberen moeten worden verwijderd en dat verspreiding moet worden voorkomen. Daar waar gebruik van het geweer niet goed mogelijk is kan vangen mogelijk uitkomst bieden. Of wasberen vervolgens worden opgevangen is afhankelijk van eventuele opvanglocaties, wij zien daarin voor ons op dit moment geen rol weggelegd.

3. Bent u bereid een opdracht aan de FBE, als die al gegeven is, onmiddellijk in te trekken?

Antwoord:

Zie onze beantwoording van vraag 1.

4. Eerder heeft onze fractie al gevraagd om innovatieve methoden te gebruiken om ganzen te verjagen in plaats van ze te doden. Diervriendelijke methoden om schade aan gewassen te voorkomen kunnen een belangrijk exportartikel zijn. Hoe heeft de provincie dit de afgelopen jaren gestimuleerd en welk bedrag is eraan besteed?

Antwoord:

Met de gezamenlijke provincies investeren wij structureel in het uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van schade. Een voorbeeld daarvan is een praktijkonderzoek naar de inzet van lasers voor de verjaging van ganzen. Onze uitvoeringsorganisatie BIJ12 heeft een doorlopende onderzoeksagenda en het gezamenlijk jaarlijks budget is ruim € 500.000,- .

5. Bent u bereid het gebruik van innovatieve, diervriendelijke methoden te stimuleren, die het doden van wasberen of andere dieren voorkomen?

Antwoord:

Zie onze beantwoording van de vragen 2 en 4.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer