Debat­verzoek Geiten­hou­derij Gendt


Indiendatum: dec. 2018

ProvincialeStaten vanGelderland,invergaderingbijeen op 19-12-2018,gehoordde beraadslagingen,

overwegendedat:

  • De 1500 geiten, die door de geitenhouder in 2012 vooruitlopend op een vergunning vast werden aangeschaft, sedertdien illegaal verblijven in een loods met 700 wel vergunde geiten;
  • Er veeloverlast en ongerustheid is in de omgeving van de geitenhouderij;
  • Er al gezondheidsproblemen zijn opgetreden;
  • De lokale huisarts bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Lingewaard, evenals 800 omwonenden;
  • De GGD sterk verhoogde OU-waardes heeft gemeten bij zeker 8 huizen in de omgeving en die adviseert de gezondheidsrisico's mee te wegen in de besluitvorming;
  • De Raad van State in 2017 de gemeenteraad van Lingewaard in het gelijk heeft gesteld toen zij geen verklaring van geen bedenkingen (WGB) wilde afgeven met als reden de gezondheidsrisico's voor de omgeving. Het ging hier om een definitieve uitspraak;
  • Er door de provincie Gelderland een moratorium is ingesteld op geitenhouderijen. Er uit de stukken blijkt dat GS een concept W GB op 18 juli 2018 aan de gemeente Lingewaard ter beschikking heeft gesteld;

VerzoekenGS

  • om er alles aan te doen om de uitbreiding van de stal te voorkomen;
  • om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven;

Engaan over tot de orde van de dag

AstridVollebregt-De Groot, SP

Frans Bruning, GroenLinks

Luuk van der Veer, Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer