Schrif­te­lijke vragen over gebruik roestvrij staal in zwembaden


Indiendatum: mrt. 2017

Op 9 oktober maakte Reporter Radio een uitzending over gebruik van roestvast staal (rvs) in zwembaden. Het gebruik van roestvast staal in zwembaden kan tot ongevallen leiden, omdat het rvs door chloordampen aangetast kan worden. In 2011 heeft dit tot een dodelijk ongeval geleid. In de commissievergadering EEM van 26 oktober is dit door onze fractie bij de rondvraag aan de orde gesteld. Als reactie daarop heeft u in een vervolgvoorstel bij de begroting aangegeven dat u er op 14 oktober een brief over hebt ontvangen van de minister van Wonen en Rijksdienst, en dat u deze brief aan de Gelderse gemeenten en de omgevingsdiensten hebt doorgestuurd. In de brief wordt erop gewezen dat gemeenten onderzoeksrapporten kunnen opvragen en kunnen handhaven op de onderzoeksplicht die eigenaren van overdekte zwembaden sinds 1 juli 2016 hebben. Ook is vermeld dat de provincie verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht. De provincie moet er voor zorgen dat de gemeenten de bouwregels ook daadwerkelijk handhaven.

26 Maart (gisteren) was er een vervolguitzending van Reporter Radio.

In alle provincies zijn steekproeven genomen. Gelderland komt daar niet goed uit : “In Friesland, Noord-Holland en Gelderland is er niet één van de 12 gemeenten die het voor elkaar heeft.”

  1. Wat is uw reactie op de uitzending ?
  2. Wat heeft u gedaan, in het kader van interbestuurlijk toezicht, om ervoor te zorgen dat de gemeenten zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de vereiste datum van 1-1-2017, gecontroleerd zouden hebben dat in overdekte zwembaden geen rvs meer toegepast zou worden in constructies waar dat tot gevaarlijke situaties leidt ?
  3. Wat is de reden dat nog niet van alle zwembaden in Gelderland duidelijk is of ze veilig zijn ?
  4. Vindt u dat u voldoende heeft gedaan, nu blijkt dat geen van de gemeenten in Gelderland de zaken helemaal op orde heeft ?
  5. Heeft u aangenomen dat het risico dat er nogmaals een (dodelijk) ongeval zou plaatsvinden door aangetaste rvs ophangbeugels erg klein is ? Zo ja, waarop is dat gebaseerd ?
  6. Hoe past dit bij de initiatieven om de Veluwe wat betreft recreatie en toerisme weer “op 1 te krijgen” ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 27 mrt. 2017


-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Vraag 1 :
Wat is uw reactie op de uitzending?

Antwoord :
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de uitzending en vinden het een goede zaak dat er aandacht wordt gegeven aan de veiligheid van zweminrichtingen.

Vraag 2 :
Wat heeft u gedaan, in het kader van interbestuurlijk toezicht, om ervoor te zorgen dat de gemeenten zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de vereiste datum van 1-1-2017, gecontroleerd zouden hebben dat in overdekte zwembaden geen rvs meer toegepast zou worden in constructies waar dat tot gevaarlijke situaties leidt ?

Antwoord :
Wij hebben op 14 oktober 2016 de brief van de Minister van BZK per mail doorgestuurd aan alle Gelderse gemeenten en de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Vervolgens is vanuit onze faciliterende rol op 24 oktober 2016 elke gemeente afzonderlijk per e-mail bericht, welke zwembaden bij ons bekend zijn. Het betreft 239 zwemwater-gerelateerd inrichtingen. Daarnaast zijn de houders van de zweminrichtingen tijdens (provinciale) inspectiebezoeken in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) gewezen op de onderzoekverplichting uit het Bouwbesluit. Als provincie hebben we geen handhavende rol vanuit het Bouwbesluit.

Vraag 3 :
Wat is de reden dat nog niet van alle zwembaden in Gelderland duidelijk is of ze veilig zijn ? De gemeenten hebben pas na 1 januari 2017 de mogelijkheid om toezichthoudend en handhavend op te treden tegen zwembadhouders die (nog) niet voldoen aan het Bouwbesluit. Na 1 januari 2017 zijn gemeenten begonnen met toezicht en zijn zwembadhouders aangeschreven als blijkt dat zij niet voldoen aan het Bouwbesluit. Dit betreft een procedureel traject met aanschrijven, bezwaar- en beroepstermijnen.

Vraag 4 :
Vindt u dat u voldoende heeft gedaan, nu blijkt dat geen van de gemeenten in Gelderland de zaken helemaal op orde heeft?

Antwoord :
Wij zijn van mening dat wij op dit moment voldoende hebben gedaan richting de gemeenten, de omgevingsdiensten en de zwembadhouders.

Vraag 5 :
Heeft u aangenomen dat het risico dat er nogmaals een (dodelijk) ongeval zou plaatsvinden door aangetaste rvs ophangbeugels erg klein is? Zo ja, waarop is dat gebaseerd ?

Antwoord :
Nee, die conclusie hebben wij niet kunnen trekken.

Vraag 6 :
Hoe past dit bij de initiatieven om de Veluwe wat betreft recreatie en toerisme weer "op 1 te krijgen"?

Antwoord :
Die initiatieven staan los van de wettelijke verantwoordelijkheid van de zwembadhouders om hun inrichting(en) te laten voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer