Schrif­te­lijke vragen over Konik­paarden en natuur­beheer


Volgens een bericht in de Gelderlander zullen twee Konikpaarden van het Waalstrand in Nijmegen geslacht worden, omdat ze mensen lastigvallen. Ze vallen mensen lastig voor eten, omdat ze in het verleden door strandgasten gevoerd zijn.

De paarden zijn van FREE Nature en lopen in een terrein van Staatsbosbeheer. De provincie geeft ook subsidie voor dit soort extensief beheer.

  1. Voor hoeveel van dit soort kuddes geeft de provincie subsidie ?
  2. Geeft de provincie ook voor dit project subsidie ?
  3. Vindt u net als onze fractie ook dat deze paarden niet geslacht moeten worden ?
  4. Is het mogelijk aan de subsidie voorwaarden te verbinden, zodat er beter op wordt toegezien dat ze niet gevoerd worden en verwend raken ?
  5. Het is een kudde met hengsten en merries. Er zullen ongetwijfeld veel merries jaarlijks drachtig raken. Wat gebeurt er met de aanwas ?
  6. Hoeveel dieren van de kuddes waarvoor de provincie subsidie geeft worden jaarlijks geslacht ?
  7. Is het ook mogelijk voor extensieve begrazing kuddes in te zetten met alleen merries of alleen hengsten, of is het mogelijk om anticonceptiemiddelen te gebruiken, zodat minder dieren naar de slager gaan ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland Partij voor de Dieren.

Antwoorddatum: 4 sep. 2018

1. Voor hoeveel van dit soort kuddes geeft de provincie subsidie ?

De provincie geeft geen subsidie aan eigenaren/beheerders van kuddes paarden of andere hoefdieren (zie verder vraag 2)

2. Geeft de provincie ook voor dit project subsidie ?

De Provincie geeft voor de Stadswaard – als onderdeel van de Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Natura 2000 via de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL) aan Staatsbosbeheer (SBB) beheersubsidie voor natuur. De gecertificeerd natuurbeheerder SBB bepaalt hoe zij het beheer uitvoeren en of hierbij gebruik gemaakt wordt van de inzet van grote grazers of maaimachines.

3. Vindt u net als onze fractie ook dat deze paarden niet geslacht moeten worden ?

De paarden die in begrazingsprojecten als de Stadswaard worden ingezet vallen onder de veterinaire wet en regelgeving en de dierenwelzijnswet. Het zijn gehouden dieren. Gehouden dieren mogen door de eigenaar – mits voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen – aangeboden worden voor de slacht. In dit specifieke geval heeft de eigenaar aangegeven dat de dieren verplaatst zijn naar een terrein in de Noordwaard (Biesbosch) en dat ze op zoek gaan naar een definitieve oplossing.

4. Is het mogelijk aan de subsidie voorwaarden te verbinden, zodat er beter op wordt toegezien dat ze niet gevoerd worden en verwend raken ?

Wij vinden het belangrijk dat gebieden zo veel mogelijk openbaar toegankelijk zijn en geven hiervoor een zogenaamde openstellingstoeslag binnen de SNLregeling. Eigenaren/beheerders zijn verantwoordelijk voor het te voeren beheer. Wij zien geen enkele noodzaak om op dit punt aanvullende subsidievoorwaarden te stellen.

5. Het is een kudde met hengsten en merries. Er zullen ongetwijfeld veel merries jaarlijks drachtig raken. Wat gebeurt er met de aanwas ?

Natuurlijke aanwas is nodig ter vervanging van dieren die door ouderdom niet meer geschikt zijn voor de jaarrondbegrazing. Daarnaast poogt Free Nature overtollige dieren zoveel mogelijk te plaatsen in andere terreinen die de organisatie in beheer heeft. Het dan nog resterende deel van de dieren, waarvoor geen vervangende plek beschikbaar is, wordt afgevoerd naar de slager.

6. Hoeveel dieren van de kuddes waarvoor de provincie subsidie geeft worden jaarlijks geslacht ?

Wij hebben daarvan geen gegevens. Zie antwoord op vraag 1.

7. Is het ook mogelijk voor extensieve begrazing kuddes in te zetten met alleen merries of alleen hengsten, of is het mogelijk om anticonceptiemiddelen te gebruiken, zodat minder dieren naar de slager gaan ?

Ja dat is in principe mogelijk, maar het gebruik van kuddes van alleen merries of hengsten leidt tot een ander gedrag van de kudde, hetgeen niet altijd past binnen de doelstellingen van de terreineigenaar. Anticonceptie toepassen leidt o.a. tot inbreng gebiedsvreemde stoffen in de natuur en tot negatieve effecten op dierenwelzijn en is daarom niet wenselijk.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.