Schrif­te­lijke vragen Massa­toe­risme in natuur­gebied Over­as­seltse Vennen


Indiendatum: 29 aug. 2022

Op 28 augustus werd in de uitzending van Vroege Vogels verteld over de drukte door massatoerisme die natuurgebied de Overasseltse Vennen bedreigt.[1]

Volgens omwonenden wordt het gebied vertrapt door de vele bezoekers. Een pad naar een uitzichtpunt is inmiddels in plaats van één meter vijf meter breed geworden, met nevenpaden ernaast. Tussen de heide wordt de grond kaal. Kwetsbare vegetatie aan de rand van het ven, zoals zonnedauw en beenbreek, wordt vertrapt. Dieren zoals de wrattenbijter, de levendbarende hagedis, de zandhagedis en de knoflookpad worden verstoord. Honden gaan er te water, men houdt zich niet aan het aanlijngebod. In de uitzending werd verteld dat de gemeente Wijchen toerisme in de omgeving van het unieke vennengebied met 20 % wil laten toenemen, onder andere met een hotel, een huisjespark, een camping, etc. Recreanten vanuit Wijchen, Heumen en Nijmegen, maar ook toeristen uit de randstad.

Vorige week stelde onze fractie al vragen over de ecologische verbindingszone tussen natuurgebied Elshof en de vennen.[2]

 1. Wat vindt u van het relaas in de uitzending, in het kader van de verantwoordelijkheid die de provincie heeft om de Gelderse natuur te beschermen? Klopt het?

 2. Bezoeken handhavers van de provincie het natuurgebied wel eens, om te zien of er sprake is van de Wet natuurbescherming? Zo ja, hoe vaak? Hoe beoordeelt u de ecologische situatie?

 3. Eerder bleek al dat mountainbikepaden bij Nijmegen de natuur verslechteren, en dat de natuurtoets om ze toe te staan niet goed was uitgevoerd.[3] Als het hotel, het huisjespark, en de camping eenmaal zijn toegestaan, en daarna blijkt dat de natuur nog sneller verslechterd, zijn de besluiten dan nog terug te draaien?

 4. Gemeente Wijchen overlegt met Staatsbosbeheer. Is de provincie ook bij dat overleg betrokken?

 5. Gelderland stimuleert op diverse manieren toerisme in de provincie. Heeft dat ook effect op dit gevoelige vennengebied?

 6. Omdat de natuur op de Veluwe achteruit gaat, onder andere door verstoring door recreatie, verkeer en evenementen, heeft de provincie een zoneringskaart voor de Veluwe opgesteld.[4] Wanneer komt er een kaart voor de rest van Gelderland?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/overasseltse-vennen-paarse-hei-aziatische-hoornaars-en-overige-onderwerpen
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/audio/584048 (2:08:45)

[2] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-ecologische-verbindingszone-bij-malden

[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/mountainbikers-vernielen-de-natuur-en-overtreden-daarmee-de-wet-blijkt-uit-onderzoek~b8a632674/

[4] https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

Indiendatum: 29 aug. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

Op 28 augustus werd in de uitzending van Vroege Vogels verteld over de drukte door massatoerisme die natuurgebied de Overasseltse Vennen bedreigt.[1]

Volgens omwonenden wordt het gebied vertrapt door de vele bezoekers. Een pad naar een uitzichtpunt is inmiddels in plaats van één meter vijf meter breed geworden, met nevenpaden ernaast. Tussen de heide wordt de grond kaal. Kwetsbare vegetatie aan de rand van het ven, zoals zonnedauw en beenbreek, wordt vertrapt. Dieren zoals de wrattenbijter, de levendbarende hagedis, de zandhagedis en de knoflookpad worden verstoord. Honden gaan er te water, men houdt zich niet aan het aanlijngebod. In de uitzending werd verteld dat de gemeente Wijchen toerisme in de omgeving van het unieke vennengebied met 20 % wil laten toenemen, onder andere met een hotel, een huisjespark, een camping, etc. Recreanten vanuit Wijchen, Heumen en Nijmegen, maar ook toeristen uit de randstad.

Vorige week stelde onze fractie al vragen over de ecologische verbindingszone tussen natuurgebied Elshof en de vennen.[2]

 1. Wat vindt u van het relaas in de uitzending, in het kader van de verantwoordelijkheid die de provincie heeft om de Gelderse natuur te beschermen? Klopt het?

  Sinds de Covid-pandemie is het bezoek aan natuurgebieden in Nederland sterk toegenomen. Terreinbeheerders moeten daardoor extra inspanningen plegen om de grotere aantallen in goede banen te leiden. Het gebied van de Overasseltse en Hatertse Vennen vormt hierop geen uitzondering. Wij zouden dit echter nog geen massatoerisme willen noemen.

 2. Bezoeken handhavers van de provincie het natuurgebied wel eens, om te zien of er sprake is van de Wet natuurbescherming? Zo ja, hoe vaak? Hoe beoordeelt u de ecologische situatie?

  De Overasseltse en Hatertse Vennen vormen een belangrijk natuurgebied en zijn daarom ook opgenomen in het Gelders NatuurNetwerk. Het gebied wordt zeer incidenteel door handhavers van de provincie bezocht. Toezicht en handhaving wordt door de eigenaar zelf, het Staatsbosbeheer, uitgeoefend.

 3. Eerder bleek al dat mountainbikepaden bij Nijmegen de natuur verslechteren, en dat de natuurtoets om ze toe te staan niet goed was uitgevoerd.[3] Als het hotel, het huisjespark, en de camping eenmaal zijn toegestaan, en daarna blijkt dat de natuur nog sneller verslechterd, zijn de besluiten dan nog terug te draaien?

  Het betreft nu nog een toeristische visie van de gemeente Wijchen. Voordat onderdelen uit de visie kunnen worden gerealiseerd moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In deze fase wordt ook de provincie geconsulteerd. Als een wijziging is goedgekeurd kan dit besluit bij verslechtering van de natuur in het nabij gelegen natuurgebied niet zomaar worden teruggedraaid.

 4. Gemeente Wijchen overlegt met Staatsbosbeheer. Is de provincie ook bij dat overleg betrokken?

  Nee.

 5. Gelderland stimuleert op diverse manieren toerisme in de provincie. Heeft dat ook effect op dit gevoelige vennengebied?

  Nee.

 6. Omdat de natuur op de Veluwe achteruit gaat, onder andere door verstoring door recreatie, verkeer en evenementen, heeft de provincie een zoneringskaart voor de Veluwe opgesteld.[4] Wanneer komt er een kaart voor de rest van Gelderland?

  Vanuit het N2000-beheerplan Veluwe is een recreatieve zonering voor de Veluwe opgesteld, als maatregel om de verstoring van kwetsbare natuur (doelsoorten) door recreatief gebruik te verminderen. Om dezelfde reden is dit ook voor enkele andere N2000-gebieden gedaan. Wij zijn echter niet voornemens om voor de overige N2000-gebieden noch voor het resterende GNN een dergelijke zonering op te stellen.

  [1] https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/overasseltse-vennen-paarse-hei-aziatische-hoornaars-en-overige-onderwerpen

  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/audio/584048 (2:08:45)

  [2] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-ecologische-verbindingszone-bij-malden

  [3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/mountainbikers-vernielen-de-natuur-en-overtreden-daarmee-de-wet-blijkt-uit-onderzoek~b8a632674/

  [4] https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ecologische verbindingszone bij Malden

Lees verder

Schriftelijke vragen over energie- en waterverkwisting, onder andere door fonteinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer