Mondelinge vervolgvragen over het vergassen van ganzen

Mondeling vervolgvragen ingediend bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) over  het vergassen van ganzen.

In andere provincies is opdracht gegeven grote aantallen ganzen te vergassen, tijdens de ruiperiode in de maanden mei, juni, juli. Twaalf natuurorganisaties maken daartegen bezwaar.

Vragen :

  1.     Is het met de ontheffing die in onze provincie is verleend mogelijk om ganzen te vergassen ?
     
  2.     Kan de gedeputeerde bevestigen dat in onze provincie geen wilde dieren vergast worden (dit jaar) ?


Luuk van der Veer,
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland