Monde­linge vervolg­vragen over het vergassen van ganzen


Indiendatum: jun. 2017

Mondeling vervolgvragen ingediend bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) over het vergassen van ganzen.

In andere provincies is opdracht gegeven grote aantallen ganzen te vergassen, tijdens de ruiperiode in de maanden mei, juni, juli. Twaalf natuurorganisaties maken daartegen bezwaar.

Vragen :

  1. Is het met de ontheffing die in onze provincie is verleend mogelijk om ganzen te vergassen ?
  2. Kan de gedeputeerde bevestigen dat in onze provincie geen wilde dieren vergast worden (dit jaar) ?


Luuk van der Veer,
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer